7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budżet Miasta Przemyśla na 2017 rok uchwalony

Najważniejsza w roku, budżetowa sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbyła się 12 grudnia br. Radni po dyskusji przyjęli Budżet Miasta Przemyśla na 2017 rok.

W budżecie miasta na 2017r. zaplanowano:

Dochody w wysokości  341.665.942 zł, w tym: dochody bieżące 330.663.515 zł, dochody majątkowe 11.002.427 zł

Wydatki w wysokości 333.819.744 zł, w tym : wydatki bieżące 316.542.166 zł, wydatki majątkowe 17.277.578 zł,

Nadwyżka w wysokości 7.846.198 zł przeznaczona zostanie na rozchody, tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek (w 2017r. zaplanowano szybszą spłatę części zadłużenia z tytułu kredytów  w wysokości 1.710.000 zł).

Planowana kwota długu na koniec 2017r. wyniesie 165.371.796 zł.

Wydatki na obsługę długu (odsetki, koszty emisji obligacji) wyniosą 5.450.803 zł.

Budżet został sporządzony przy zachowaniu wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących (art. 242) oraz zachowane są wskaźniki spłaty długu (art. 243).

 

 

Wśród zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych znalazły się projekty dotyczące:

  • dróg i transportu w wysokości 4.914.662 zł, w tym wkład własny na zadanie Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl"– 1.656.042 zł,
  • sportu w wysokości 2.470.991 zł, w tym na zadanie „Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego „Juwenia” w Przemyślu” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 350.000 zł,
  • edukacji w wysokości 2.254.400 zł, w tym na „Termomodernizację obiektów oświatowych” – 1.860.000 zł,
  • informatyki w wysokości 1.415.797 zł na „Podkarpacki system Informacji Przestrzennej” dofinansowany ze środków UE,
  • bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.083.000 zł, w tym na rozbudowę systemu monitoringu 149.000 zł.

Wydatki na zadania objęte budżetem obywatelskim wyniosą 665.103 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne zaplanowano rezerwę w wysokości 4.280.000 zł, która będzie mogła być rozdysponowana w trakcie roku, pod warunkiem pełnej realizacji dochodów ze sprzedaży mienia.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 13-12-2016 15:27