8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6 w PRZEMYŚLU

    Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się w dniu 27 października 2005r., została podjęta uchwała o nadaniu Szkole Podstawowej nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Fakt ten jest ukoronowaniem działań jakie zostały podjęte przez całą społeczność szkolną po śmierci Papieża.

Inicjatywa nadania szkole imienia Jana Pawła II, została wysunięta przez dyrektora szkoły w dniu 18 maja 2005r. podczas podsumowania wyników szkolnego konkursu „ Jan Paweł II – Papież”. Pełna akceptacja złożonej przez niego propozycji oraz jednomyślność wykazana przez nauczycieli, rodziców i uczniów zaowocowała złożeniem oficjalnego wniosku o nadanie imienia szkole do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu. Zwrócono się także do Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Józefa Michalika z prośbą o akceptację dokonanego wyboru. Podczas przebiegającego w życzliwej atmosferze spotkania, w którym uczestniczyli poza dyrektorem szkoły Tomaszem Dziumakiem również ks. Prałat Aleksander Burdzy i Przewodniczący Rady Rodziców p. Grzegorz Hayder,  Jego Ekscelencja z zadowoleniem zaaprobował dążenia szkoły. Oczekując na podjęcie decyzji przez Radę Miejską, w szkole realizowano wiele działań mających  na celu  przybliżenie uczniom postaci i nauczania Wielkiego Polaka - Karola Wojtyły.
Uroczystości związane z poświeceniem i nadaniem szkole sztandaru zaplanowane zostały na dzień 18 maja 2006 roku, tj. w 86 rocznicę urodzin Patrona szkoły. Do tego czasu cała społeczność szkolna przygotowywać się będzie do tego wydarzenia.

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Przemyślu

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2005 15:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32