SAMORZĄDOWY OSKAR DLA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA ROBERTA CHOMY

   W dniu 23 października br. w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, zwanych Samorządowymi Oskarami, a nadawanych przez Ligę Krajową.

   Jednym z tegorocznych laureatów został Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma W uroczystości obok Prezydenta Miasta Przemyśla wzięli też udział inni reprezentanci naszego miasta: Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński oraz Radny Rady Miejskiej w Przemyślu Wiesław Morawski. Spotkanie uświetnił koncert duetu Michała Kulentego (saksofony) i Marcina Maseckiego (fortepian). Nagroda im. Grzegorza Palki, zwana Samorządowym Oskarem nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie,
opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych  reform w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.  Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie  uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego
samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.

 

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2005 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

Pan Waldy Dzikowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- za wybitny wkład w stanowienie prawa samorządowego oraz zasługi dla
rozwoju samorządności.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

Pan Ryszard Grobelny - Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent
Poznania - za wkład w budowanie pozycji ogólnopolskich struktur samorządowych oraz skuteczne zarządzanie miastem.


Pan Krzysztof Iwaniuk - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich
RP, Wójt Gminy Terespol - za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz skuteczne zarządzanie gminą.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

Pan Robert Choma - Prezydent Przemyśla za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i współpracy  międzynarodowej, szczególnie z miastami Ukrainy.


Pan Jacek Karnowski - Prezydent Sopotu - za nowatorskie rozwiązania problemów miejskich, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa.


Pan Andrzej Pająk - Starosta Suski - za skuteczne działania na rzecz tworzenia atrakcyjnej bazy edukacyjno- rekreacyjnej.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-10-2005 12:38 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32

Na skróty