18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Jarosławiu

banner22q.jpeg

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie

Oddział Jarosław 37-500 Jarosław, ul. Traugutta 9, tel.16 6236330, fax- 16 6236333

e-mail: ; www.pzmiuw.pl

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Jarosławiu zgodnie z art. 88n, ust.3a ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późń. zm.) wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wale przeciwpowodziowym rzeki Wiar - wały Krówniki (z pominięciem urządzonych przejazdów wałowych).

Art. 88n ust.3a ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469 z późń.zm) W przypadku gdy zagrożona jest szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz w razie wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność ograniczenia możliwości poruszania się po wałach, jak również w razie konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów przeciwpowodziowych właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych.

 

 

Kierownik Oddziału

 Wiesław Dominik

 

 

Żródło: PZMiUW Rzeszów /o Jarosław, Publikacja: Maciej J. Szeremeta

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 06-12-2016 09:57
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 06-12-2016 15:16