W Przemyślu obradowali przewodniczący parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

4 grudnia br. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się robocze spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Blisko dwugodzinne spotkanie było poświęcone rozmowom o przyszłości Unii Europejskiej, roli parlamentów narodowych i wspólnych projektach. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w odsłonięciu tablicy z nazwą nowego placu w mieście, który na pamiątkę obrad oraz 25-lecia Grupy Wyszehradzkiej nosi imię "Skwer Wyszehradzki". Prelekcje przedstawicieli rzeszowskiego oddziału IPN oraz wystawy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej uzupełniły program pobytu gości w naszym mieście.

W spotkaniu obok inicjatora rozmów Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wzięli udział także Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz

wyszehrad_02_m.jpeg
przewodniczący: węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér, czeskiego SenatuMilan Štěch, słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko oraz wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Jaroslava Pokorná Jermanová. Panelom odbywającym się podczas obrad przysłuchiwali się przedstawiciele podkarpackich władz samorządowych, a także przedstawiciele regionalnych i lokalnych instytucji, m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, Dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN Dariusz Iwaneczko i Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot.

Jak podkreślono na początku spotkania, dyplomacja parlamentarna ma coraz większe znaczenie, dlatego warto kontynuować regularny dialog i wymianę doświadczeń. Obrady były też okazją do swobodnej wymiany poglądów na aktualne tematy związane z Unią Europejską, a także do refleksji nad rolą parlamentów narodowych w związku z kryzysami europejskimi. - Drugim obszarem naszych rozmów były propozycje konkretnych działań, które wzmacniałyby współpracę w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej. Wiedza o grupie, o państwach ją tworzących, a także o współpracy pomiędzy nimi jest niewielka, szczególnie w Polsce i na Węgrzech. To jest zaledwie kilkanaście procent. Ludzie nie wiedzą, w jakim celu działamy i jak wiele nas łączy od siedmiuset lat, od Wyszehradu do Wyszehradu - powiedział Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP.

Po zakończeniu obrad delegacje z czterech państw przeszli zbiegu ulic Wodnej i Jagiellońskiej, gdzie Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński odsłonił tablicę z nową nazwą nadaną skwerowi, który się tam znajduje. Zgodnie z podjętą 24 listopada br. uchwałą Rady Miejskiej nosi on nazwę Skwer Wyszehradzki dla upamiętnienia dzisiejszych obrad przewodniczących parlamentów, a także 25-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej.

Ostatnim punktem programu pobytu w Przemyślu gości z Węgier, Słowacji i Czech, były prelekcje i zwiedzanie wystaw w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W gmachu głównym delegacje mogły posłuchać prezentacji dr Dariusza Iwaneczko Dyrektora IPN w Rzeszowie Opór społeczny, w kontekście wydarzeń 1956 r. na Węgrzech i 1968 r. w Czechosłowacji oraz Jakuba Izdebskiego z IPN w Rzeszowie Reakcje społeczeństwa polskiego na wydarzenia Praskiej wiosny, ze szczególnym uwzględnieniem protestu Ryszarda Siwca. Mogli również obejrzeć dwie prezentowane w Muzeum wystawy: Budapeszt'56 (wystawa krakowskiego Oddziału IPN) oraz Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909-1968 (wystawa rzeszowskiego Oddziału IPN).

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 04-12-2016 22:04

Na skróty