13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przygotowania do zmian w organizacji jednostek oświatowych

1 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie robocze poświęcone zmianom w organizacji jednostek oświatowych po wejściu w życie planowanej reformy oświaty. Wzięli w nim udział Prezydent Miasta Przemyśla, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, przedstawiciele Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy przemyskich szkół. Prezydent przekazał również dyrektorom informację o zwiększeniu kwoty na dodatki motywacyjne.

Na początku października br. Prezydent Miasta powołał zespół zadaniowy ds. reformy, który opracował koncepcję zmian w przemyskiej oświacie. Na czwartkowym spotkaniu zaprezentowano dyrektorom efekty pracy tego zespołu. Planowane zmiany, oprócz przekształceń dokonywanych z mocy ustawy, mają polegać na włączeniu samodzielnych Gimnazjów Nr: 1,3 i 5 odpowiednio do Szkół Podstawowych Nr: 14, 5 i 4 oraz przekształceniu gimnazjum dla dorosłych w CKZiU-2 w szkołę podstawową o strukturze klas VII-VIII. Oddziały gimnazjalne do czasu wygaśnięcia mają pozostać w swoich dotychczasowych siedzibach. Gimnazja,  które funkcjonują w zespołach, w tym w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych zostaną wygaszone w trybie, który przewiduje ustawa wprowadzająca ustawę - Prawo oświatowe. 

 

 

Dyrektorzy szkół pozytywnie odnieśli się do przedstawionej koncepcji, podkreślając, że jest to rozwiązanie optymalne, uwzględniające zarówno potrzeby społeczne, jak i organizacyjne i lokalowe jednostek oświatowych chwaląc tym samym kierunek obrany przez Urząd. Było to pierwsze z serii spotkań, które odbywać się będą z dyrektorami jednostek oświatowych, a których celem jest sprawne przeprowadzenie przemyskich szkół przez proces zmian wynikających z planowanej reformy oświaty.

Podczas spotkania przekazana została przez Prezydenta Miasta informacja dotycząca zwiększenia po raz kolejny środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli o kwotę 720 tyś. zł. Średnia wysokość dodatków motywacyjnych na 2016r. po zwiększeniu o w/w kwotę wynosić będzie 3,5% i jest wyższa od zakładanej w budżecie o 2,5%.

PPTXReforma oświaty 2017.pptx (1,93MB)

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 01-12-2016 16:33
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 02-12-2016 14:42