12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

II etap rozbudowy Buszkowickiej zakończony

Kierowcy korzystający z ul. Rogozińskiego i Buszkowickiej mogą już korzystać z nowo przebudowanego odcinka tej trasy, który zakończył się w ostatnich listopada. 1 grudnia br. teren oddanej już inwestycji wizytował Prezydent Miasta Robert Choma wraz z zaproszonymi gośćmi. Prowadzona w dwóch etapach (2015 – 2016) inwestycja miała na celu wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego poprzez zaprojektowanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz przebudowę skrzyżowania z ulicą Borelowskiego z wydzieleniem prawoskrętu.

W spotkaniu wzięli udział zastępcy Prezydenta Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Jacek Cielecki, towarzyszyli im także przedstawiciele wykonawcy, m.in. Prezes PBI Infrastruktura S.A. Ryszard Hadała., przemyski radny Robert bal oraz Bożena Ryczan Radna Powiatu Przemyskiego. Obecność Pani radnej była okazją do zaprezentowania zmian poprawiających bezpieczeństwo na tym uczęszczanym szklaku prowadzącym m.in. do Arboretum w Bolestraszycach i zachętą do rozważenia przez władze powiatu i Gminy Żurawica pomysłu przedłużenia ścieżki rowerowej w tym kierunku.

 

 

Drugi etap obejmował przebudowę ulicy Buszkowickiej na odcinku ok. 800 metrów, wraz ze wzmocnieniem jezdni, jej poszerzeniem do szerokości 7,0 m na odcinkach o mniejszej szerokości, budowę chodników szerokości 2,00 m oraz ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości od 2 do 2,50 m. Cała dwuetapowa inwestycja nosiła nazwę „Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu km 0+000–1+861,38” w ramach Wieloletniego Programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” i zakresem prac obejmowała:

 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nośności 100 KN/oś
 • poszerzenie ulic do szerokości 7,0 m na odcinkach o mniejszej szerokości,
 • skrzyżowania z ul. Borelowskiego – wydzielenie prawoskrętu,
 • istniejących chodników w ul. Rogozińskiego,
 • chodników przy ul. Buszkowickiej,
 • ścieżki rowerowej,
 • istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • 4-ch zatok autobusowych dla istniejących przystanków autobusowych,
 • kanalizacji deszczowej,
 • przepustu sklepionego w km 1+573,50,
 • oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej tj.: odcinka linii telekomunikacyjnej napowietrznej i kablowej, napowietrznych i kablowych linii nN i SN, sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie gazociągu.

 

Koszty inwestycji:

 

Całkowita wartość inwestycji

Wartość dofinansowania

Wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl

ETAP I

3 360 653,03

1 609 204,00

1 751 449,03

ETAP II

2 205 239,56

1 102 618,00

1 102 621,56

RAZEM

5 565 892,59

2 711 822,00

2 854 070,59

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 01-12-2016 16:21