18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o możliwości pozyskania dofinansowania w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mrpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 zostały przygotowane karty zawierające podstawowe informacje na temat planowanych działań  dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Każda karta zawiera informacje na temat działania/poddziałania, w ramach którego w najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs, daty najbliższych konkursów, adresatów, przedmiotu dofinansowania oraz danych teleadresowych, pod którymi można uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-11-2016 09:24
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 30-11-2016 09:26