11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

RAJD FORTECZNĄ TRASĄ ROWEROWĄ

Wójtowie Gmin: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica oraz Prezydent Miasta Przemyśla zapraszają na odbywający się w dniach 8-9 października 2005r. "INAUGURACYJNY  RAJD  FORTECZNĄ  TRASĄ  ROWEROWĄ" Rajd jest końcowym etapem projektu „Wytyczenie i oznakowanie fortecznej trasy rowerowej”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PHARE i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Trasa i przebieg rajdu

8 października (sobota)
część południowa trasy, ok. 48 km, dość trudna (drogi terenowe i podjazdy);
start: godz. 10.00, Rynek przed Urzędem Miejskim w Przemyślu;

trasa: Rynek – ul. Sanocka – Prałkowce – Dybawka – Kruhel Wielki – Wapielnica – Grochowce (dłuższy odpoczynek na posiłek i konkurs o Twierdzy Przemyśl) – Optyń – Nehrybka – Łuczyce – Jaksmanice – Siedliska – ul. Lwowska – powrót do centrum miasta i przejazd na Zasanie fragmentem trasy północnej do fortu Łętownia.

9 października (niedziela)
część północna trasy, ok. 33 km, dość łatwa
start: godz. 10.00, Fort Łętownia

trasa: fort Łętownia – Duńkowiczki – Żurawica – Bolestraszyce – Buszkowice – Przemyśl (Pomnik Orlą Przemyskich)

Uczestnicy:
Doświadczeni rowerzyści gotowi pokonać ponad 80 kilometrów miejscami trudnej trasy.

    Warunki organizacji i uczestnictwa:
- ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
- uczestnicy są proszeni o zaopatrzenie się w suchy prowiant i napoje na trasę pierwszego dnia rajdu;
- osoby niepełnoletnie proszone są o przyniesienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w rajdzie i nocleg;
- zgłoszenia przyjmuje Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1, p. 34, tel.016/675 21 05 w terminie do 5 października
- wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Organizator Rajdu: Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 1, tel.16/675 21 05

    Projekt  „Wytyczenie i oznakowanie fortecznej trasy rowerowej”
Turystyka rowerowa w ostatnich latach przeżywa swój renesans. Twierdza Przemyśl jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Przemyśla i okolic. Jak pokazuje doświadczenie, znaczna część turystów  odwiedzających ten region jest zainteresowanych zwiedzaniem tego historycznego obiektu. Najdogodniejszym sposobem przemierzenia całego pierścienia fortyfikacji jest podróż rowerem. Do tej pory przeszkodą w uprawianiu tego rodzaju turystyki był całkowity brak oznakowania trasy, a dostępna informacja o możliwości przejechania tego szlaku rowerem miała charakter wyrywkowy i powierzchowny. Dlatego dokładne oznakowanie trasy, postawienie tablic informacyjnych i wydanie mapy sprawi, że turyści nie tylko z przemyskiego regionu, ale też z odległych terenów kraju i zagranicy będą mogli bezpiecznie poruszać się po terenie fortecznym
    Projekt został zrealizowany w ramach Funduszu Małych Projektów – Program Współpracy Przygranicznej Phare dla Euroregionu Karpackiego przy współpracy Gmin: Medyka, Krasiczyn, Orły, Przemyśl i Żurawica. Partnerem ukraińskim jest Miasto Mościska, położone niedaleko granicy, gdzie kilkanaście kilometrów od miasta, na terenie Powiatu Mościska znajduje się 6 fortów Twierdzy Przemyśl, które w przyszłości powinny być również włączone do kompleksowego programu rewitalizacji Twierdzy. Drugim ważnym celem projektu było stworzenie podstaw do dalszej współpracy w tej dziedzinie, co da konkretny efekt transgraniczny. Realizacja niniejszego projektu  jest szansą na stworzenie podstaw do dalszej współpracy między miastem Przemyśl, okolicznymi gminami oraz partnerem ukraińskim, mającej w perspektywie dalsze działania.

    W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:
- wytyczenie trasy rowerowej oraz montaż ok. 500 różnego rodzaju tabliczek rowerowych (podstawowych i kierunkowych), 12 szt. tablic z przebiegiem trasy rowerowej
- tablice – drogowskazy  z nazwami fortów
- opracowanie i wykonanie mapy trasy rowerowej wraz z opisem przebiegu trasy i czasu przejazdu oraz krótką informacją o fortach, również tych, które znajdują się po stronie ukraińskiej /nakład 10 000 szt, w tym wersja polska, ukraińska, angielska i niemiecka
- zorganizowanie uroczystego otwarcia trasy i dwudniowego rajdu rowerowego

    Przyznane środki, plus finansowy wkład własny pozwoliły na wytyczenie i oznakowanie blisko 90 km tras rowerowych. Trasa obejmuje forty pierścienia zewnętrznego Twierdzy Przemyśl. Są to dwie trasy. Północna, łącząca forty leżące na lewym brzegu Sanu oraz południowa, łącząca obiekty forteczne położone na zachód, południe i wschód od Przemyśla. Obie trasy zaczynają się i kończą w Przemyślu. Trasa północna, jest zdecydowanie krótsza (ok. 33 km) i łatwiejsza. Doskonale nadaje się na kilkugodzinną wycieczkę dla mniej doświadczonych i mniej sprawnych rowerzystów. Południowa, o długości ok. 48 km, będzie wyzwaniem dla zdecydowanie bardziej wymagających i poszukujących fizycznych trudności. Przeważające odcinki obu tras poprowadzone są dawnymi drogami fortecznymi, które fragmentami zachowały swój historyczny przebieg oraz oryginalną nawierzchnię.

    Autorzy projektu zapraszają wszystkich pasjonatów jazdy na rowerze do przejechania fortecznej trasy rowerowej życząc udanych wypraw, wielu wrażeń i satysfakcji z każdego pokonanego kilometra oraz każdej chwili spędzonej na rowerze.

WYDZIAŁ KULTURY
PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

Opublikował:  | Data publikacji: 27-09-2005 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32