-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Czy włoskie Chivasso będzie kolejnym miastem partnerskim Przemyśla?

Od 17 do 19 listopada br. trwała wizyta Prezydenta Miasta Roberta Chomy oraz jego zastępcy Grzegorza Haydera we włoskim mieście Chivasso. Spotkanie odbyło się z inicjatywy władz tego położonego niedaleko Turynu miasta, przy udziale władz regionu, Konsula Generalnego RP w Mediolanie oraz Konsula Honorowego RP w Turynie. W programie poza spotkaniem z władzami Chivasso znalazła się wizytacja miejskich instytucji, a także uroczystość nadania jednej z ulic imienia Żołnierzy Polskich i złożenie kwiatów na grobach polskich żołnierzy. Wizyta może zaowocować już w najbliższym roku podpisaniem umowy partnerskiej podczas zaplanowanej na marzec rewizyty w Przemyślu.

Liczące ponad 20 tysięcy mieszkańców Chivasso  pomiędzy Turynem a Mediolanem i jest ośrodkiem miejskim oddziałującym kulturotwórczo na region liczący ok. 100 tys. mieszkańców. Punktem wyjścia do wizyty i współpracy z Przemyślem jest m.in. istnienie w tym mieście obozu jeńców z armii austro – węgierskiej i niemieckiej narodowości polskiej, z których następnie formowana była armia gen. Hallera. Przez obóz Mandria di Chivasso przeszło ponad 20 tys. żołnierzy od grudnia 1918 roku do zamknięcia obozu w czerwcu 1919 – stanowili oni ok. 1/3 wojska polskiego we Francji pod dowództwem generała Hallera. Pobyt polskich żołnierzy został zapamiętany przez mieszkańców Chivasso i dla podkreślenia tych wydarzeń Rada Miasta postanowiła nadać jednej z ulic imię Żołnierzy Polskich. W ogłoszeniu decyzji o jej nadaniu 19 listopada br. w sali obrad Rady wzięli udział Prezydent Robert Choma oraz Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder. Podczas swojego wystąpienia Burmistrz Chivasso Liberi Ciuffreda podkreślał związki Polski i Włoch, nawiązując m.in. do wspólnych odniesień w hymnach państw. Prezydent Robert Choma zabierając głos podziękował za upamiętnienie polskich żołnierzy, a przed wszystkim za opiekę nad nimi i miejscami ich pochówku. Dalsza część uroczystości upamiętnienia żołnierzy odbyła się na placu Carlo Alberto Dalla Chiesa. Przemyska delegacja złożyła także kwiaty przy grobach żołnierzy polskich na cmentarzu w Chivasso i cmentarzu w La Mandria, przy tablicy ku pamięci polskich żołnierzy.

 

 

W dniu poprzedzającym uroczystości przemyscy samorządowcy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w mieście, zwiedzić miejskie obiekty sportowe, studio nagraniowe Blue Room. Instytut Muzyczny Leone Sinigaglia, Bibliotekę Miejską MOviMEnte – w zwiedzaniu miasta towarzyszył im nieprzerwanie Burmistrz Chivasso Liberi Ciuffreda. Prezydent Robert Choma miał okazję przedstawić informację nt. żołnierzy włoskich, którzy znajdowali się w drugowojennym niemieckim obozie jenieckim w Pikulicach, a pochowanych w niedawno wyremontowanym i poświęconym cmentarzu wojennym przy ul. Obozowej w Przemyślu.

Rozmawiając o przyszłej współpracy włodarze obydwóch miast określili wstępnie pola, na których miałaby się ona odbywać, mówiąc m.in. o wymianie młodzieżowej, kontaktach gospodarczych, a także o ewentualnym przeniesieniu tej współpracy na poziom regionalny – pomiędzy województwem podkarpackim i Piemontem. Ważną rolę w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Przemyślem a Chivasso odegrał Konsul Honorowy RP w Turynie Ulrico Leiss de Leimburg, który od lat zabiegał o upamiętnienie polskich żołnierzy i nawiązanie kontaktów z polskim miastem. Wspierał go przy tym Konsul Generalny RP w Mediolanie Jerzy Adamczyk, a także Przewodnicząca Związku Polaków w Turynie dr Victoria Musiołek oraz pochodząca z Przemyśla Joanna Damaszko, będąca jednocześnie tłumaczem przemyskiej delegacji.

 

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-11-2016 16:42
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 23-11-2016 08:06