19 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla

logo_rif.png

W dniu 10 listopada 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 763 785,25 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 7 052 729,64 PLN

Zakres rzeczowy obejmuje modernizację energetyczną następujących obiektów:

 1. Budynek internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy
  ul. Czarnieckiego 29, w tym:
 • docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi,
 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż instalacji odgromowej,
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż pompy ciepła woda – powietrze,
 • montaż na dachu paneli fotowoltaicznych,
 • remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku.
 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grunwaldzkiej 81, w tym:
 • docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi,
 • docieplenie dachów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż instalacji odgromowej,
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
 • remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku.
 1. I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Słowackiego 21, w tym:
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • dostosowanie pomieszczeń kotłowni na wymiennikownię,
 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 1 184,02 t/rok. Zmniejszeniu ulegnie również zapotrzebowanie na energię finalną w tych budynkach średnio o 55,39%.

Realizacja rzeczowa planowana jest w roku 2017.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2016 10:36
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-11-2016 12:15