Przemyski MDK ma już 65 lat!

17 listopada br. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu świętowano jubileusz 65 - lecia placówki. Na uroczystość przybyli liczni goście, m.in.: przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Radni Rady Miejskiej w Przemyślu, dyrektorzy placówek oświaty pozaszkolnej z Podkarpacia i przemyskich szkół oraz instytucji kulturalnych, przedstawiciele związków zawodowych, byli dyrektorzy placówki, emerytowani nauczyciele i rodzice.

Po oficjalnym przywitaniu dyrektor MDK-u Stanisław Karszyń w krótkim wystąpieniu nawiązał do historii, podkreślając zasługi swoich poprzedników, następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy również z szacunkiem odnieśli się do bogatej, znaczonej wieloma nazwiskami i osiągnięciami, historii MDK-u, jak również podkreślali celowość istnienia tej kulturalnej placówki w czasach dzisiejszych, która wciąż może pochwalić się wieloma sukcesami. Na koniec tej części programu o głos zostali poproszeni ci, z przybyłych gości, którzy mieli osobisty stosunek do historii i nieraz sami ją tworzyli jako uczestnicy różnorodnych zajęć. W artystycznej części programu akademii, zatytułowanej: „Na stacji kolejowej MDK”, mogliśmy obejrzeć występy dzieci i młodzieży: zespół młodych flecistów, grupy taneczne, a także usłyszeć covery utworów M. Jacksona i zespołu Deep Purple w interpretacji młodych, zdolnych wykonawców. Na koniec uroczystości dyrektor palcówki poprosił  Naczelnik Wydziału Oświaty w Przemyślu p. Elżbietę Tarnawską o wręczenie pamiątkowych medali nauczycielom oraz wszystkim pozostałym pracownikom, podkreślając przy tym ich duży wkład i zaangażowanie w pracę. W drugiej części uroczystości wszyscy udali się na  wspaniały poczęstunek.

          Początki historii MDK-u sięgają roku 1946, kiedy to Powiatowy Urząd Repatriacyjny przekazał budynek harcerzom, którzy go wyremontowali i przystosowali do działalności kulturalnej i oświatowej. W 1949 roku powstał Dom Harcerza, który na przełomie 1951/1952 roku  przejęło Ministerstwo Oświaty. W 1957 przemianowano Dom Harcerza na Młodzieżowy Dom Kultury. Wtedy też powstały nowe koła zainteresowań: językowe, filatelistyka, powiększyła się liczba kółek tanecznych, teatralnych, technicznych i sportowych. W 1959 roku wprowadzono zajęcia elektrotechniczne, radiotechniczne, kroju i szycia oraz kajakowe. Zorganizowano również orkiestrę rozrywkową, a także otwarto dla starszej młodzieży  klub „Feniks”. Wychowankowie MDK w Przemyślu to  bardzo często późniejsi utalentowani studenci, którzy po zakończeniu studiów zajmowali i zajmują nadal wiele ważnych i odpowiedzialnych stanowisk.

          Obecnie Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką kształcenia pozaszkolnego, działającą w ramach systemu oświaty. W roku szkolnym2016/2017 działa ponad 40 grup, głównie w sekcjach: muzycznej i plastycznej, ale także sportowej, komputerowej, medialnej i literackiej, językowej, wolontariatu i zajęć ikonograficznych, w których uczestniczy ponad 800 uczniów. Zajęcia prowadzone są 6 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Nauczyciele wraz z uczniami uczestniczą w wielu imprezach plenerowych na terenie Przemyśla. Są to, m.in.: Wincentiada, Przemyskie Święto Ulic, Światowe Dni Turystyki, Święto Zamku Kazimierzowskiego, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wiele innych. MDK jest organizatorem wielu konkursów i przedsięwzięć o charakterze kulturalno – edukacyjnym, m.in.: Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej, Kryształowy Bocian – konkurs piosenki dziecięcej. Z pieśnią do niepodległości – konkurs piosenki patriotycznej, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MDK, Przemyskie Talenty – cykl turniejów szachowych. Ponadto organizowanych jest wiele rajdów pieszych i rowerowych, konkursów plastycznych, warsztatów artystycznych. Uczniowie uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych na terenie miasta. MDK także chętnie współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi oraz instytucjami kulturalnymi z naszego regionu. W ostatnich latach stale rośnie liczba uczestników zajęć pozaszkolnych.

W sobotę, 19 listopada 2016 odbyły się dwa turnieje sportowe z okazji jubileuszu, Turniej Tenisa Stołowego oraz błyskawiczny turniej szachowy dawnych i obecnych wychowanków sekcji szachowej MDK. Na uroczystym otwarciu był obecny m.in. Piotr Pilch - dawny szachista MDK - dziś zaś dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Przybył także założyciel sekcji szachowej i pierwszy instruktor – p. Antoni Ptasznik, zwany powszechnie przez wychowanków „Druhem”.  Na starcie stanęło 20 zawodników w wieku od 6 lat do 80+, którzy rozegrali turniej w dwóch grupach wiekowych

          Wspaniałemu jubilatowi pozostaje więc życzyć dalszych sukcesów oraz doczekania „siedemdziesiątki”.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-11-2016 15:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-11-2016 15:01

Na skróty