9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się badanie sprawnościowe seniorów

W dniu 18.11.2016 r. Przemyska Rada Seniorów gościła w Przemyślu pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, tj. koordynator projektu p. Katarzynę Szeremeta wraz z zespołem w osobach: p. Artur Płonka, p. Dorota Skiba, p. Agnieszka Gancarz oraz p. Aleksandra Styczek, którzy w udostępnionych grzecznościowo  pomieszczeniach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej  w Przemyślu, przeprowadzili badania sprawnościowe wśród seniorów.
Głównym celem projektu była ocena dynamiki zmian inwolucyjnych najważniejszych układów i funkcji organizmu osób starszych z uwzględnieniem warunków społeczno-ekonomicznych, jakości życia oraz sprawności fizycznej i aktywności ruchowej w świetle standardów europejskich.
Procedura badawcza obejmowała badania somatyczne i funkcjonalne (pomiary antropometryczne, spirometryczne, gęstości kości, postawy ciała, równowagi ciała, predyspozycji koordynacyjnych, testy sprawności fizycznej). Wyniki badań omówiono z osobą badaną.
Ponadto uzyskane rezultaty pozwolą na opracowanie założeń  projektów aktywnego stylu życia  seniorów w kierunku działań profilaktycznych, promujących zdrowie i edukację geriatryczną.

Równocześnie  w ramach stolika profilaktycznego Panie z Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  wykonywały pomiary ciśnienia i  cukru.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością: przemyślanin p. Karol Zając, który zaprezentował swoją poezję, a oprawę muzyczną zapewnili  spontanicznie, udzielający się charytatywnie muzycy w osobach  p Adam, P. Kazimierz i p. Małgorzata.

Najbardziej na czym zależy Radzie Seniorów to utrzymanie dobrostanu zdrowotnego, poprzez aktywizację, a tym samym zwiększenie samodzielności, co daje  u ludzi starszych satysfakcję i  radość z życia.

Przemyska Rada Seniorów serdecznie dziękuje Wszystkim biorącym udział w tym przedsięwzięciu.


W imieniu Rady
Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów
Bogumiła Walicka-Lechowicz

 

Z a p r a s z a m y:

do kontaktów z Przemyską Radą Seniorów podczas dyżurów w pierwsze wtorki miesiąca w godz. od 11.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 26 w Przemyślu.

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 21-11-2016 10:59