3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akcja Zima - wykaz przydatnych numerów telefonów

Jak co roku przypominamy Państwu w jakich miejscach, instytucjach w związku z rozpoczynającą się zimą można zgłaszać interwencje i zwracać się z prośbą o pomoc dla potrzebujących.

 

POMOC OSOBOM POTRZEBUJĄCYM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16 675 21 61 lub 16 675 05 60

Informacje dla osób bezdomnych wymagających pomocy z terenu województwa podkarpackiego całodobowy, bezpłatny numer informacyjno – koordynujący - 987

Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pod adresem https://rzeszow.uw.gov.pl/ w zakładce Polityka społeczna – Pomoc społeczna - umieszczony został aktualny wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2016/2017.

Tam znajdziesz schronienie:

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn:

Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta

ul. Focha 12, tel. 16 677-07-60 lub 61,62

Pomoc doraźna dla kobiet

Dom Matki i Dziecka „Caritas”

ul. Prądzyńskiego 8, tel. 16 670-00-93  

"Miejski Dom Pomocy Społecznej"

ul. Wysockiego 99, tel. 16 670-55-57 lub 16 670-57-89

Ciepły posiłek wydaje:

Kuchnia przy Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek im. Bł. Siostry Angeli  

ul. Poniatowskiego 33, tel. 16 670-72-24  

Kuchnia przy Centrum Charytatywnym „Caritas”

ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60

Tu otrzymasz odzież i obuwie:

Polski Czerwony Krzyż

ul. bp. Glazera 9, tel. 16 670-04-02

Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta

ul. Focha 12, tel. 16 677-07-60 lub 61,62

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 23, tel. 16 678-60-08

Świetlice Środowiskowe

W świetlicach środowiskowych znajdują swoje miejsce dzieci i młodzież, które z różnych względów nie mogą przebywać po lekcjach w domu. Tu otrzymują opiekę, wsparcie, ciepły posiłek oraz pomoc m.in. w odrabianiu zadań domowych.

Oratorium” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła

ul. Basztowa 15, tel. 16 678-61-41

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Nieustającej Pomocy Świętlica "Nadzieja",

ul. Mickiewicza 50, tel. 607 844 452

Caritas Archidiecezji Przemyskiej Świetlica „Perspektywa”

ul. Piotra Skargi 6 tel. 16 676-90-60

Związek Harcerstwa Polskiego Świetlica „Iskierka”
ul. Borelowskiego 9, tel. 16 670-76-76 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Przemyślu Świetlica „Przystań”

ul. Opalińskiego 11a, tel. 16 678-33-82

ZGŁASZANIE AWARII

Posterunek Energetyczny - 991

Pogotowie Wodociągowe - 994

Pogotowie Gazowe - 992

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 993

ZDARZENIA LOSOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Numer ratunkowy - 112

Miejskie Centrum zarządzania Kryzysowego - (16) 675 12 40

AKCJA ZIMA

Wykaz telefonów zimowego utrzymania dróg Miasta Przemyśla w sezonie 2016/17.

WYKONAWCY

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „TOMALO – TRANS” TOMASZ HARĘZGA

MALHOWICE 60 A

JEZDNIE

733 116 696

(16) 676 82 47

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O. W PRZEMYŚLU

CHODNIKI, PRZYSTANKI
 I PARKINGI

698 974 577

(16) 678 24 84

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH

CHODNIKI I PRZYSTANKI

 

533 600 131

533 600 132

(16) 670 56 56

 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

SEKRETARIAT

(16) 679 03 35 do 38

INSPEKTORZY NADZORU

 

JEZDNIE

 

jw. – wew. 107

CHODNIKI, PRZYSTANKI
 I PARKINGI

– utrzymywane przez ZUK

jw. – wew. 110, 111

CHODNIKI I PRZYSTANKI

Utrzymywane przez ZRD

jw. wew. 116, 120

 

PRZYDATNE LINKI

https://rzeszow.uw.gov.pl/obsluga-klienta/polityka-spoleczna/pomoc-spoleczna/wykaz-jednostek-pomocy-spolecznej-oraz-innych-jednostek-udzielajacych-wsparcia-potrzebujacym/

http://www.mops.przemysl.pl/

http://www.pwik.przemysl.pl/item,12,kontakt.htm

http://www.mpec.przemysl.pl/?dane-teleadresowe

http://www.pgk.przemysl.pl/?url=kontakt

http://pgmprzemysl.pl/kontakt/

http://www.zdm-przemysl.com/utrzymanie.zimowe.htm

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-11-2016 13:18
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 15-11-2021 12:35