Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porządek obrad XXXI (31) Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 14 listopada 2016 r.

Przemyśl, dnia 2016-11-09


KRM.0002.15.2016

 

Uprzejmie zapraszam na XXXI (31) sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 r. – PDFproj. nr 213/2016.pdf (661,79KB).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj 214 2016.pdf (246,36KB).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 r. – PDFproj. nr 215/2016.pdf (487,32KB).
  5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz