13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kobiecy Puls Biznesu

Myślisz o własnym biznesie? Zgłoś się do projektu "Kobiecy Puls Biznesu" i sięgnij po dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 39 700 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Wsparcie  jest skierowane dla KOBIET, które: 

- ukończyły 30 lat, 

- zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego, 

- zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego, 

- są bezrobotne lub bierne zawodowo.

 

Szczególnie zapraszamy kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:

- długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne,

- powyżej 50 roku życia

- posiadające co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia,

- wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

- samotne matki wychowujące minimum 1 dziecko w wieku do 18 roku życia.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

PLAKAT kobiecy_puls_biznesu-V9.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-11-2016 11:20