-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pozytywna ocena projektów przemyskich firm

25 października br. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014–2020. Wśród nich znalazły się projekty przemyskich i działających w okolicy miasta firm, które zostały ocenione pozytywnie merytorycznie. Gratulujemy!

Wśród projektów, które zostały ocenione pozytywnie znalazły się:

 • ODLEWNIA "KAWMET"MAREK KAWIŃSKI - Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wysokosprawnych wkładów kominkowych z żeliwa szarego z grafitem wermikularnym o osnowie ferrytycznej

  Całkowity koszt projektu 12 025 710,00 zł

  Wnioskowane dofinansowanie 5 377 350,00 zł

 • LIS POLAND Sp. z o.o. - Wdrożenie innowacyjnych produktów i usług: modernistyczne oprawy LED o skomplikowanych kształtach i wyrafinowanej kolorystyce oraz nanoszenia powłok metodą sputteringu w LIS POLAND Sp. z o.o.

  Całkowity koszt projektu 2 564 770,00 zł

  Wnioskowane dofinansowanie 1 405 690,00 zł

 • Przedsiębiorstwo produkcji maszyn i urządzeń PLASMET Sp. z o.o. - Dywersyfikacja działalności PPMiU PLASMET Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali europejskiej narzędzi do przeróbki plastycznej w oparciu o własną technologię.

  Całkowity koszt projektu 13 505 400,00 zł

  Wnioskowane dofinansowanie 5 500 000,00 zł

 • REM II Sp. z o.o. - Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych szansą na wzrost konkurencyjności i innowacyjności REM II Sp. z o. o.

  Całkowity koszt projektu 12 274 627,56 zł

  Wnioskowane dofinansowanie 5 987 623,20 zł

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-11-2016 19:49