19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odrestaurowano nagrobki na starym cmentarzu w Mościskach

 Herb Klubu Mościska.jpeg

Odrestaurowane nagrobki rodziny generała Powstania Styczniowego Antoniego Jeziorańskiego i Starosty Powiatu Wilhelma Friedberga na starym cmentarzu w Mościskach.

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu podjęło pierwsze próby ratowania polskich zabytków na Ziemi Mościskiej 25 lat temu, kiedy to w Przemyślu założono stowarzyszenie o nazwie Klub Mościska i nawiązano współpracę z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
Już w 2000 r. podjęto starania o uporządkowanie starego polskiego cmentarza i ratowanie zabytkowych nagrobków. W kolejnych latach wykonywano prace pielęgnacyjne przy drzewostanie, ogrodzeniu terenu i remoncie głównej kaplicy.
W dalszej kolejności remontowano mogiły zbiorowe żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny w 1918 r. i 1939 r. Wyremontowana została kaplica hrabiny Heleny Chołoniewskiej, w której  pochowano tragicznie zmarłą rodzinę Bosaków.

W 2016 roku, w którym Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności,  odrestaurowano dwa ważne dla kultury polskiej nagrobki tj. nagrobek rodziny gen. A. Jeziorańskiego oraz Starosty Powiatu Wilhelma Friedberga. Nie byłoby to możliwe bez dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Prace zostały wykonane profesjonalnie przez konserwatora zabytków z Polski, z udziałem firmy ukraińskiej z Mościsk. Duży wkład w realizację zadania przywracającego do stanu pierwotnego i ukazującego piękno nagrobków wniosło Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Mościsk jako współorganizator tego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

Poświęcenie odrestaurowanych  nagrobków.

W dniu 01.11.2016 r na starym  cmentarzu w Mościskach miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Z udziałem mieszkających w Mościskach Polaków, w Dniu Wszystkich Świętych, została odprawiona msza święta, której przewodniczył ks. Proboszcz Władysław Derunow.  Po jej zakończeniu nastąpiło poświecenia odrestaurowanych nagrobków. W ceremonii uczestniczyli prezesi Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie Pan Emil Legowicz i w Mościskach Pan Henryk Ilczyszyn. Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu  reprezentowała Pani Marcela Tukalło - wiceprezes Zarządu. W swoim wystąpieniu wyraziła wielki szacunek dla  społeczności polskiej, która podejmuje działania na rzecz pielęgnowania dziedzictwa narodowego, kultury polskiej i historii Kresów. Złożyła serdeczne podziękowania zarówno ks. Proboszczowi Parafii jak również członkom Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  za wielki wkład pracy w ochronę dziedzictwa kulturowego, za porządkowanie terenu cmentarza oraz  pielęgnowanie nagrobków i mogił.

 

Marcela Tukałło
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 07-11-2016 09:35
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 07-11-2016 12:02