10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mikroinstalacje OZE

Szanowni Mieszkańcy Miasta Przemyśla

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców miasta  Przemyśla podjęliśmy działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Przemyśla. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach domowych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego

Mając na uwadze te ważne dla rozwoju miasta oraz jego mieszkańców cele Prezydent Miasta Przemyśla planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemyśla”. Projekt polegał będzie na zakupie i montażu następujących mikroinstalacji zakwalifikowanych jako odnawialne źródła energii: instalacje fotowoltaiczne, pomp ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania wody użytkowej oraz kotłów na biomasę zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Przemyśla.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 83% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 17% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300m² lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, np. na gruncie, budynku gospodarczym czy garażu nie przylegającym trwale do budynku mieszkalnego). Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór deklaracji na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.11.2016 do 06.12.2016 w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Przemyśla, Rynek 1, Przemyśl, w godz. od 7:30 do 15:30 w pn., śr., czw. i pt. oraz w godz. od 7:30 do 16:00 we wt.

Aby zapoznać Państwa z planowanym zakresem projektu, możliwymi do dofinansowania rodzajami instalacji odnawialnych źródeł energii oraz omówić wzory dokumentów aplikacyjnych  Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza zainteresowanych mieszkańców na  dwa spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 16.11.2016 r. (środa)  i 22.11.2016 r. (wtorek) w godzinach 17.00-18.00 w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.

Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie projektu udostępniane będą na stronie www.przemysl.pl w zakładce MIKROINSTALACJE OZE. Na stronie można również pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2016 r.

 • OZE.jpeg Wyjaśnienia w sprawie projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii 25-09-2017 14:12

  Sprawa wspólnego wniosku Przemyśla i Radymna o dofinansowanie związanego z odnawialnymi źródłami energii, wywołała sporą dyskusję mieszkańców naszego miasta, szczególnie tych bezpośrednio zainteresowanych udziałem w projekcie. Ponieważ wokół samego wniosku i jego oceny narosło wiele niejasności, a często i nieprawdziwych informacji, chcemy wytłumaczyć dlaczego starania o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) nie zakończyły się całkowitym powodzeniem, a przemysko - radymiański projekt znajduje się obecnie na liście rezerwowej.

 • logo_wstęp.jpeg Dodatkowy nabór składania deklaracji uczestnictwa w projekcie OZE 03-02-2017 16:05

  Prezydent Miasta informuje mieszkańców, że nastąpiła zmiana Regulaminu dotyczącego naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla” - do 10 lutego br.

 • logo_wstęp.jpeg Wytyczne do opracowania projektów instalacji OZE 15-12-2016 08:55

  Przypominamy o konieczności wywiązania się z deklaracji zawartej w 13 punkcie DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, o brzmieniu ”Zobowiązuje się do przekazania do Urzędu Miasta Przemyśla dokumentacji projektowej w postaci projektu instalacji w terminie 60 dni od złożenia niniejszej deklaracji.

 • OZE.jpeg Przedłużenie terminu naboru wniosków do projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla" 02-12-2016 14:38

  Informujemy, że termin naboru wniosków do projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla" mogą składać uległ wydłużeniu do 13 grudnia br.. Jeszcze raz zachęcamy do ich składania. Pozwoli to samorządowi miasta starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE, a dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu instalacji w wysokości do 83% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).

 • regualmin_OZE_wstęp.jpeg Formularze i regulamin dla przystępujących do projektu 17-11-2016 15:33

  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym naboru do projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla". a także pobrania formularzy oświadczeń i deklaracji dla przystępujących do projektu.

 • wstęp_prezentacja.jpeg Prezentacja dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla 17-11-2016 15:15

  Przedstawiamy Państwu prezentację "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla", w której zawarte są szczegóły dotyczące zasad naboru wniosków, dofinansowania oraz typów instalacji, których dotyczy projekt. Wszystkich zainteresowanych możliwością skorzystania z projektu zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-11-2016 14:32
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 08-11-2016 13:36