4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rada Rozwoju Ziemi Przemyskiej

Z inicjatywy Lucyny Podhalicz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przemyślu, Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla oraz prof. nadzw. dr. hab. Radosława Grabowskiego z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rozwoju Ziemi Przemyskiej.
Społeczne grono, składające się z przedstawicieli środowisk pozarządowych, instytucji publicznych, osób duchownych, samorządowców, przedsiębiorców oraz ekspertów ma wypracować prorozwojowe rekomendacje dla Przemyśla, gminy Przemyśl, powiatu przemyskiego oraz gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego w oparciu o wiedzę poszczególnych doradców oraz aktualne możliwości administracyjno-prawne. Wypracowane rekomendacje będą albo realizowane przez władze samorządów Ziemi Przemyskiej, albo zostaną podjęta starania o wsparcie na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Inicjatorzy chcą stworzyć w ten sposób silny, społeczny ośrodek wpływu, który pomoże władzom samorządowym zdecydowanie rozwinąć Ziemię Przemyską i osiągnąć wymierne korzyści dla mieszkańców. Przykładem mają być miasta, w których taka współpraca istnieje.
Niewątpliwym atutem Przemyśla i powiatu jest położenie geograficzne oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej, co w niedalekiej przyszłości będzie istotnym czynnikiem rozwoju.
Rada Rozwoju ma charakter społeczny, wolny i innowacyjny. Spotkania będą odbywać się w zespołach merytorycznych.
O wynikach prac Rady Rozwoju będziemy Państwa informować na www.przemysl.pl.

rr4.jpeg rr2.jpeg rr3.jpeg

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-10-2016 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-10-2016 15:07