3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o parkingach i ograniczeniach w ruchu w trakcie święta Wszystkich Świętych i dniach poprzedzających. Dodatkowe kursy autobusów MZK.

Osoby planujące odwiedzić groby swoich bliskich na przemyskich cmentarzach w trakcie święta Wszystkich Świętych lub dni poprzedzających i następujących po święcie, mogą napotkać na utrudnienia w poruszaniu się samochodem. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w organizacji ruchu w tych dniach.

I. Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Juliusza Słowackiego.

1. Odcinek ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Przemysława do końca muru cmentarnego /zjazd do PGK/ będzie oznakowany znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30i a na końcu znakiem D-18 z tabl. T-3a „koniec” –  natomiast lewa strona ulicy tego samego odcinka ulicy oznakowana znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

2. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Sucharskiego będzie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2016 r. w godz. 10.00 – 18.00.

3.  Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/ będzie oznakowany znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” obustronnie z tabl. T-24 – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

4. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/ do ul. Grochowskiej /kierunek jazdy do góry/ będzie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30e „postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika” a po lewej stronie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

5. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Grochowską do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/ będzie oznakowany znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz jednym separatorem drogowym – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

6.  Odcinek ul. Grochowskiej od skrzyżowania z ul. Przemysława do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/ /kierunek jazdy w dół/ będzie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i obustronnie znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Znaki B-36 zostaną ustawione obustronnie na ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Przemysława do ul. Regera oraz od skrzyżowania z ul. Regera do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/. Ten sam odcinek ul. Grochowskiej będzie oznakowany /kierunek do góry/ znakiem B-2 „zakaz wjazdu” po prawej stronie za skrzyżowaniem z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

7.  Wlot ul. Regera do ul. Grochowskiej będzie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”  – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

8.Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ będzie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

9. Wlot ul. Grochowskiej do ul. Przemysława od strony łącznika ul. Pasteura będzie oznakowany znakiem B-22 „zakaz skręcania w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r.  do 02.11.2016 r.

10. Ul. Przemysława przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską /górny odcinek/ będzie oznakowany znakiem C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016r. do 02.11.2016 r.

11. Ul. Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską będzie oznakowany znakiem B-22 „zakaz skręcania w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

12. Ul. Piasta Kołodzieja przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską będzie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” –  oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r,

13. Ul. Kupały za skrzyżowaniem z ul. Przemysława będzie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2016 r. w godz. 10.00 – 18.00.

14. Przy ul. Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ul. Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego ustawiony będzie znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2016 r. w godz. 10.00 – 18.00.

          

II Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego

1. Odcinek ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu będzie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2016 r. w godz. 10.00 – 18.00.

2. Wloty bocznych ulic: Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ul. Bolesława Śmiałego będzie oznakowany znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2016 r. w godz. 10.00 – 18.00.

3. Odcinek ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Drzymały do skrzyżowania z ul. Cmentarną będzie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2016 r.

4. Odcinek ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Gen. Maczka do skrzyżowania z ul. Okrzei będzie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2016 r.

5. Odcinek ul. Glazera od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu /prawa strona/ będzie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2016 r.

6. Odcinek ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z ul. Brzóski do skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego będzie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2016 r.

 

Kursowanie autobusów 1 listopada 2016r.

Zarząd MZK Sp z o.o. w Przemyślu informuje, że w dniu 1 listopada 2016r. zostaną uruchomione dodatkowe linie A oraz B na trasie Cmentarz Główny (Słowackiego Bakończycka) – Cmentarz Zasanie (Bielskiego Kościół).

Z rozkładem jazdy w/w linii można zapoznać się tutaj.

Ponadto w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w okresie od 29.10.2016r. do 02.11.2016r. przystanek „Przemysława-Działki – kierunek centrum miasta” zostanie w tym terminie wyłączony z ruchu.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-10-2016 14:47