13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza branżę turystyczną do składania ofert w konkursie

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku i zaprasza do składania ofert.

aktualnosc_MSiT.png

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych działających w branży turystycznej, a wskazane w ogłoszeniu priorytety to:

  1. Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski
  2. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku
  3. Budowa i upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2017 r. wynosi 2 mln zł

Wzór oferty oraz szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji i warunków składania ofert znajdują się pod poniższym linkiem:

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-10-2016 13:47