11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkania informacyjne dla uczestników projektu pt. "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

24 i 25 października br. w Przemyślu oraz w Rzeszowie miały miejsce dwa  spotkania informacyjne przeznaczone dla uczestników projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”. Podczas spotkań zostały szczegółowo omówione poszczególne etapy projektu  oraz podpisano umowy szkoleniowo-doradcze dotyczące udziału w projekcie.

Osoby biorące udział w projekcie w najbliższych dniach będą uczestniczyć w szkoleniu z zakresu prowadzenia własnego biznesu oraz doradztwie dotyczącym przygotowania biznesplanu. Opracowane przez siebie biznesplany uczestnicy będą mogli składać do oceny w drugiej połowie listopada br. Ogłoszenie ostatecznej listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisywanie umów dot. udzielenia dotacji inwestycyjnych planowane jest na drugą połowę grudnia br.

Szczegółowy PDFharmonogram uczestnictwa.pdf (623,24KB) w projekcie.

PARR_seminarium.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-10-2016 13:26