13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sukces "I Bieszczadzkiej Siekierezady Kolejowej"

Przez dwa dni (21 i 22 października) trwała społeczna akcja "I Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa", której inicjatorem i koordynatorem byli pasjonaci z KochamKolej.pl Akcja oczyszczania przez blisko 200 wolontariuszy nieużytkowanej od ponad 20 - lat linia kolejowa 102 Przemyśl - Malhowice zakończyła się pełnym sukcesem i spotkaniem na granicy państwowej polskich woluntariuszy z ukraińskimi uczestnikami projektu, którzy oczyścili kilkaset metrów torów z pobliskich Niżankowic. Organizatorów w realizacji pomysłu wspierali sponsorzy i lokalne samorządy, w tym także Miasta Przemyśla.

W rozpoczęciu i zakończeniu akcji wziął udział Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, wraz ze swoimi zastępcami, który wielokrotnie zwracał uwagę, jak ważną rolę może spełniać ponowne uruchomienie linii 102 dla rozwoju turystycznego i gospodarczego naszego regionu.

 

 

Dzięki honorowym patronatom szefów MSWiA oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak również pracy polskich i ukraińskich dziennikarzy relacjonujących przebieg "Siekierezady" zapomniana linia kolejowa Przemyśl - Chyrów - Zagórz została przywrócona do zbiorowej świadomości społecznej jako strategiczny szlak komunikacyjny ważny dla integracji europejskiej oraz rozwoju gospodarczego polsko - ukraińskiego pogranicza. - Siekierezada to pierwsza ważna i na szczęście zwycięska bitwa w długiej wojnie o przywrócenie kolejowej dostępności komunikacyjnej południowo - wschodniej części Podkarpacia. Recepta grupy KochamKolej.pl na reanimację kolei w regionie polsko - ukraińsko - słowackiego pogranicza zawiera się w koncepcji www.dolinakolejowa.pl Będzie ona miała formułę transgranicznego klastra przemysłowo - naukowego. Jego misja to zaprojektowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji "Innowacyjnego, ultralekkiego pojazdu szynowego, przeznaczonego do przewozu pasażerów na nieczynnych i mało obciążonych liniach kolejowych" (z ang. Innovative, ultralight rail vehicle, especially for application on closed and little used railway lines) - powiedział Jerzy Zuba - gł. koordynator KochamKolej.pl.
Tego rodzaju nowoczesny i tani w eksploatacji pojazd będący de facto uwspółcześnioną wersją "Motoraczków" - popularnych czechosłowackich autobusów szynowych, poruszałby się po przygranicznych  liniach kolejowych tworzących Karpacką Transgraniczną Kolej Aglomeracyjną. O tym aspekcie dolinykolejowej.pl mówi Karol Gajdzik przemyski koordynator KochamKolej.pl -
 - Chcemy, żeby taki pociąg wyjeżdżający w piątek z Przemyśla, z naszego kraju, jechał przez Ukrainę na Węgry dając możliwość korzystania z bogatej oferty turystycznej naszych sąsiadów. A po udanym weekendzie bezpieczny i wygodny powrót pociągiem. 
Powodzeniu ambitnych planów kolejowych pasjonatów z Podkarpacia dobrze rokuje opinia Łukasza Kudlickiego dyrektora gabinetu szefa MSWiA, który pracując piłą motorową ramię w ramię z innymi wolontariuszami w trakcie "Siekierezady" powiedział:  - Jeśli uda się ta akcja, a głęboko wierzę, że uda się, znaczna część tych ludzi, którzy męczą się w samochodach, na niebezpiecznych drogach, krętych, wąskich i bardzo obciążonych ruchem ciężarowym, ruchem osobowym, to ludzi pojadą pociągiem, pojadą choćby kursami nocnymi, tak jak kiedyś „Solina jechała z Warszawy przez Przemyśl, Chyrów, Ustrzyki Dolne do Zagórza. Rano ludzie wypoczęci wysiadali i z plecakami wędrowali na szlaki.

tekst za http://siekierezadakolejowa.blogspot.com

zdjęcia: Artur Komorowski

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 25-10-2016 15:18