10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie i poświęcenie cmentarza na ul. Obozowej

W sobotę 22 października br. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia cmentarza wojennego żołnierzy radzieckich i włoskich przy ul. Obozowej. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wraz z swoim Zastępcą Grzegorzem Hayderem, Konsul Generalny Rosji w Krakowie Aleksandr Minin i reprezentujący Ambasadora Republiki Włoskiej w Polsce Attaché Wojskowy płk. Davide Di Bartolo, Poseł na Sejm RP Wojciech Bakun oraz licznie przybyli mieszkańcy Nehrybki i okolic.

Przybyłych na uroczystość powitał Prezydent Miasta, przybliżając historię cmentarza, ekshumacji oraz modernizacji cmentarza w ciągu ostatnich lat. Z kilkoma zdaniami podziękowań dla samorządu zwrócili się także obecni dyplomaci Konsul Rosji w Krakowie Aleksandr Minin oraz Attaché Wojskowy płk. Davide Di Bartolo. Poświęcenia nowych kwater dokonali wspólnie Kapelan Garnizonu Przemyśl ks. mjr Marcin Kwiatkowski oraz Prawosławny Kapelan Wojskowy ks. prot. ppłk Jerzy Mokrauz. Zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów na dwóch nowych kwaterach żołnierzy radzieckich i włoskich oraz istniejącej w tym miejscu od lat 60-tych najstarszej kwaterze żołnierzy.


Pierwsze odkrycie zbiorowych grobów przy ulicy Cegielnianej w Przemyślu jest wynikiem powojennego śledztwa Komisji d.s. Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Cmentarz jeńców włoskich i radzieckich znajduje się niedaleko obozu jenieckiego z okresu II wojny światowej  w miejscowości  Pikulice. Pierwotnie po agresji Niemiec na Związek Sowiecki w lecie 1941 roku w obozie przetrzymywano jeńców sowieckich. W późniejszym okresie wojny w latach 1943-44 znajdowali się w nim głównie internowani oficerowie włoscy, którzy jako sojusznicy Niemiec odmówili uczestnictwa w działaniach na froncie włoskim. Ze względu na trudne warunki obozowe, głód i liczne choroby, miała tu miejsce duża śmiertelność jeńców. Część z nich, w tym oficerów rozstrzelano. Zmarłych, zarówno Rosjan jak i Włochów grzebano bezpośrednio przy zabudowaniach obozu w masowych grobach.

W wyniku prac Komisji zlokalizowano jedenaście zbiorowych grobów, z czego trzy ekshumowano w roku 1963, wydobywając szczątki 830 osób bez określenia przynależności narodowej. Według przyjętych ówcześnie szacunków pochowanych osób we wszystkich grobach winno być około 3000.

W 2014 roku na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w oparciu o Decyzję Wojewody Podkarpackiego przeprowadzono prace archeologiczno-ekshumacyjne ośmiu zbiorowych mogił zlokalizowanych na gruntach prywatnych przy ulicy Cegielnianej w Przemyślu. Nadzór nad ekshumacjami i pochówkami sprawowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, prace monitorowali również przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i służb sanitarnych. W 2014 r. ekshumowano i pochowano na Cmentarzu jeńców radzieckich i włoskich przy ul. Obozowej w Przemyślu szczątki 2962 jeńców.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie przekazała środki finansowe  na urządzenie mogił zbiorowych i remont mogiły już istniejącej.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk, Barbara Łapka

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 25-10-2016 13:04
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 25-10-2016 13:08