Przemyski Program Stypendialny

Przypominamy, że 31 października 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie  pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Zgodnie z regulaminem, przyjętym Uchwałą Nr 142/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu może się o nie ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1. jest studentem studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,

2. jest studentem zaliczonym do grupy dziesięciu studentów z najwyższą średnią ocen na roku studiów poprzedzających złożenie wniosku lub studentów z najwyższą średnią wyniku egzaminu dojrzałości (w przypadku studentów I roku studiów),

3. rok poprzedzający złożenie wniosku zaliczył w terminie określonym w regulaminie,

4. nie przebywa na urlopie,

5. angażuje się w działalność społeczną, kulturalną lub państwową Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter). Szczegółowych informacji o naborze wniosków udziela Kancelaria Prezydenta Miasta, tel.16 675-20-91.

 

  1. PDFUchwała Nr 142_2016 Rady Miejskiej w Przemyślu.pdf (789,42KB)
  2. PDFRegulamin przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium naukowego w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego.pdf (655,22KB)
  3. PDFWniosek o przyznanie stypendium.pdf (440,38KB)
     

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Edyta Florczak Data publikacji: 25-10-2016 11:52 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 25-10-2016 13:53

Na skróty