15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendia dla studentów przemyskiej uczelni i współpraca z PWSW

Na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, przed wejściem do siedziby uczelni, czyli Pałacu Lubomirskich, odbyła się 21 października wspólna konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Rektora PWSW. Zaprezentowane zostały na niej najnowsze projekty uczelni oraz samorządu i plany wzajemnej współpracy przy nich.

Ze strony samorządu Przemyśla udział w spotkaniu wziął Prezydent Robert Choma oraz jego Zastępcy: Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską reprezentował nowy Rektor przemyskiej uczelni dr Paweł Trefler. Punktem wyjścia do prezentacji wspólnych projektów był uchwalony już przez Radę Miejską Przemyski Program Stypendialny, Jest on skierowany do najlepszych, przemyskich  studentów PWSW i w pierwszym roku funkcjonowania stypendium obejmie po jednym studencie każdego roku. Jak podkreślał w trakcie konferencji Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder jest to na razie symboliczne wsparcie najlepszych studentów z Przemyśla, a w przyszłości możliwe będzie sfinansowanie przez samorząd większej ich liczby. Zachęcił także inne samorządy Ziemi Przemyskiej do podobnych działań.

Wspominając inne wspólne projekty przemyskiego samorządu i uczelni, uczestnicy konferencji poinformowali o wspólnej inicjatywie zorganizowania przez PWSW debaty społecznej nt. służby zdrowia w naszym mieście, a także organizacji w przyszłym roku międzynarodowej konferencji dotyczącej transportu i logistyki. Rektor dr Paweł Trefler zaprosił także na zbliżający się w listopadzie Jubileusz 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-10-2016 16:33
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 25-10-2016 13:09