Informacja dla sprzedających nieruchomości w obszarze rewitalizacji miasta

INFORMACJA W SPRAWIE

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

MIASTA PRZEMYŚLA

Nawiązując do licznych zapytań w sprawie prawa pierwokupu przysługującego gminie odnośnie nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz.U.2018 poz. 1398), wyjaśniam, że Rada Miejska w Przemyślu nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ww. ustawy – w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ani uchwały, o której mowa w art. 25 tej ustawy – w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Informuję również, że Gmina Miejska Przemyśl opracowała i przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.).

Zastosowana podstawa prawna nie pozwala Gminie Miejskiej Przemyśl na korzystanie z instytucji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 

Prezydent Miasta

Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDFinformacja dot. rewitalizacji - wyjaśnienie.pdf (267,07KB)

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 20-10-2016 15:50 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 16-01-2020 15:45

Na skróty