5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla sprzedających nieruchomości w obszarze rewitalizacji miasta

INFORMACJA W SPRAWIE

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

MIASTA PRZEMYŚLA

           

Nawiązując do licznych zapytań w sprawie prawa pierwokupu przysługującego gminie odnośnie nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz.U.2018 poz. 1398), wyjaśniam, że Rada Miejska w Przemyślu nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ww. ustawy – w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ani uchwały, o której mowa w art. 25 tej ustawy – w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Informuję również, że Gmina Miejska Przemyśl opracowała i przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.).

Zastosowana podstawa prawna nie pozwala Gminie Miejskiej Przemyśl na korzystanie z instytucji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Prezydent Miasta

Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDFinformacja dot. rewitalizacji - wyjaśnienie.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl