20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Operacja Barbarossa" zakończona powodzeniem

 W niedzielę 27 maja 2007 roku Przemyśl "stanął w ogniu wojny" za sprawą rekonstrukcji historycznej o nazwie "Operacja Barbarossa". To ogromne widowisko odbiło się szerokim echem w całej Polsce. Przemyśl był promowany w większości stacji radiowych, telewizyjnych, prasie ogólnopolskiej oraz wielu internetowych portalach tematycznych. Według wstępnych szacunków rekonstrukcję obejrzało 12 tys. widzów, którzy przyjechali do nas z całej Polski. Z relacji widzów oraz uczestników rekonstrukcji „Operacja Barbarossa” w Przemyślu stała się jedną z największych imprez tego rodzaju w kraju, a na pewno największą w regionie, ze względu na rozmach, wierne odtworzenie realiów historycznych oraz uczestnictwo najlepszych grup rekonstrukcyjnych.

 Przedstawiliśmy fragment dramatycznych wydarzeń jakie miały miejsce w Przemyślu pod koniec czerwca 1941 roku. Z uwagi na to, że niemożliwe jest stoczenie w tym miejscu pięciodniowych walk, jak miało to miejsce w rzeczywistości, zrekonstruowano je w dostępnym czasie, tak aby jak najwierniej oddać Państwu wydarzenia z tamtych dni. Wraz z Grupami Rekonstrukcyjnymi z całej Polski, Czech , Słowacji oraz Rosji przedstawiono epizod ciężkich walk o zdobycie mostu kolejowego 22. VI. 1941 roku.

 

 

 

Przemyskie SRH „X D.O.K.” składa podziękowania dla Prezydenta Miasta Przemyśla - Pana Roberta Chomy za okazaną pomoc w realizacji widowiska oraz wszystkim pracownikom Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki na czele z Naczelnikiem wydziału - Panem Janem Jaroszem. Pragniemy w tym miejscu podziękować szczególnie Przemkowi Grządzielowi z UM w Przemyślu - to sprawny organizator, bez którego ciężko byłoby sobie poradzić z takim wyzwaniem.

      Szczególne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom rekonstrukcji: kolegom z Czech z Klubu Vojenskej Historii Czeskoslowensti udernici oraz 69. sapiornyj batalion (gościliśmy ich już w ubiegłym roku), Armus również z Czech, Klubu Wojennej Historii Koszyce oraz Klubu Wojennej Historii Carpathia ze Słowacji, a także kolegów z grupy Dobrowolnicy XX wieku z Rosji (przyjechali do nas aż z Moskwy), dla najlepszych grup i stowarzyszeń historycznych z Polski, czyli SGRH Bastion Grolman, AA7 czyli 7 oddziału rozpoznawczego 4 DPanc Wehrmachtu, Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39, GRH Pionier 39, GRH Rhein, Przemyskiego Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", GRH Podkarpacie, Grupy rekonstrukcyjnej rosyjskiego 69-tego pieszego riazańskiego pułku, Kozienickiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, innych Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz niezrzeszonych pasjonatów historii.

  

 

Dziękujemy również wszystkim służbom i instytucjom, które pomogły w zorganizowaniu i zabezpieczeniu imprezy, a w szczególności Policji, bez której impreza ta nie miałaby z pewnością takiej formy jaką Państwo ujrzeli. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy Panom Sławomirowi Cisowskiemu i Wojciechowi Błońskiemu, którzy już po raz drugi pomagali nam w organizacji. Dziękujemy serdecznie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie oraz Komendantowi Miejskiemu Policji w Przemyślu. Pragniemy podziękować policjantom z jednostki Antyterrorystycznej, którzy walczyli z nami ramię w ramię, zapewniając niezapomniane efekty pirotechniczne i ogień z broni maszynowej.

 

Pragniemy podziękować również oficerom i żołnierzom z Batalionu Polsko - ukraińskiego za okazaną nam, a nieodzowną pomoc. Dziękujemy również wszystkim służbom czuwającym nad bezpieczeństwem imprezy, tj. Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Harcerzom z 7 Starszoharcerskiej Drużyny Spadochronowej im. Stanisława Sosabowskiego, Centrum Ratownictwa Medycznego, Straży Ochrony Kolei i PKP, firmie ochroniarskiej BEZPOL.

 Dziękujemy również dyrektorom szkół, w których zlokalizowane zostały garnizony wojskowe na czas rekonstrukcji: Pani Dyrektor Janinie Stochmal (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza) oraz Pani Dyrektor Halinie Wiśniewskiej (Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Kantego).

 Dziękujemy serdecznie pracownikom Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK za nagłośnienie, Zarządowi Dróg Miejskich oraz wielu innym instytucjom za wszelką pomoc i wsparcie.

 Szczególne podziękowania dla siostry Agaty Jamińskiej – przełożonej Opactwa Sióstr Benedyktynek w Przemyślu, która pozwoliła na nasze wejście na teren klasztoru oraz czynnie włączyła się w realizację naszego przedsięwzięcia oraz dla Proboszcza Parafii Św. Trójcy za wsparcie.

 Dziękujemy również wszystkim sponsorom, a szczególnie Piekarni LBZ Ochenduszko oraz Firmie Piekarnictwo – Cukiernictwo – Gastronomia Barbary Ochenduszko, Firmie Transportowej Stylinart- Mathias , którzy to już po raz drugi wspierają naszą imprezę. Dziękujemy również za pomoc takim firmom jak Polna , Auto Moto Fan, Karen - notebook, Przemyskiemu Oddziałowi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Firmie Andrzej i Marian SHAREK oraz Panu Szczepanikowi za oprowiantowanie uczestników rekonstrukcji, Kooperacji Przemysłowo-Handlowej ZJG z Gliwic za paliwo do czołgu i transportera.
 

     Podziękowania za promocję imprezy i patronat medialny dla: kwartalnika DO BRONI, Gazety Codziennej Nowiny, www.interia.pl , www.przemysl24.pl , www.militarni.plwww.upadle.plwww.poloniamilitaris.pl  1 programu Polskiego Radia, Radia Rzeszów i dla wielu innych.

 

Mirosław Majkowski Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K."
dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (83,83KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-05-2007 14:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:50