12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Światowe Dni Turystyki w Przemyślu dla turystów i praktyków branży

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki przypadły na trzy dni – 29 września oraz 1 i 2 października. Pierwszy dzień zgromadził przede wszystkim polską branżę turystyczną, która wzięła udział w seminarium warsztatowym poświęconym zagadnieniom teorii i praktycznym doświadczeniom wprowadzania w gospodarce turystycznej klastrów, służących rozwojowi regionalnemu i innowacyjności. W tym dniu także organizatorzy wydarzenia - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla – wręczyli swoje nagrody i wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju turystyki w kraju i regionie. Stało się to wieczorem podczas uroczystej gali w krasiczyńskim Zamku.

Seminarium warsztatowe w Przemyskiej Bibliotece Publicznej zgromadziło praktyków, działających w branży turystycznej w Polsce i za granicą. Otworzyli je wiceminister Sportu i Turystyki Dawid Lasek i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk. Minister Lasek nawiązał do wyjątkowo udanego dla polskiej branży letniego sezonu turystycznego wyrażając jednocześnie nadzieję, że ta pozytywna tendencja utrwali się w najbliższych latach. Prezes POT Wojciech Fedyk przekonywał uczestników do jak najlepszego wykorzystania udziału w seminarium mającego w zamyśle organizatorów służyć dzieleniu się wiedzą i nawiązywaniu partnerskiej współpracy, która jest podstawą gospodarczej idei skuteczności  klastrów. Konferencje moderował dr Jacek Borzykowski, który dokonał obszernego wprowadzenia w dziedzinę współczesnego klastringu.

W trakcie seminarium czynne było stoisko przemyskiej Izby Celnej, na którym promowane było nowe, ciekawe narzędzie dla turystów. Aplikacja Mobilna Granica podaje aktualne dane na temat czasu oczekiwania na przekroczenie wschodniej granicy Polski. Wyświetla m.in. takie dane jak: szacunkowe czasy oczekiwania, liczba otwartych pasów ruchu, a także prognozy czasu oczekiwania na przyszłe dni. Informacje udostępniane są z podziałem na ruch osobowy, autobusowy i ciężarowy.

Gospodarka turystyczna należy do sektorów posiadających szczególne predyspozycje do korzystania z potencjału idei klastrów. Oferty usług turystycznych budowane są z wielu elementów, na które składają się między innymi atrakcyjność przyrodnicza, tradycje kulturowe, wiele rodzajów świadczonych turystom usług na przykład przez obiekty noclegowe i gastronomiczne, przewoźników, placówki handlowe, zakłady rzemieślnicze i pamiątkarskie, punkty „it”, przewodników. Wzrost innowacyjności podmiotów zrzeszonych w klastrze, wprowadzających na rynek nowe usługi i produkty, pozyskujących nowych klientów dzięki podnoszeniu atrakcyjności oferty i jakości obsługi, pomnażających obroty i zyski – wpływa na rozwój turystyki w całym regionie przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia.

 

 

Podczas seminarium zaprezentowano dobre przykłady działających w regionach klastrów turystycznych. Działania klastra turystycznego województwa opolskiego „VisitOpolskie” utworzonego na bazie członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawił dyrektor OROT Piotr Mielec.

Z powodzeniem rozwija od kilku lat działalność klastrer „Podkarpackie Smaki”. Inspiratorem zawiązania klastra w 2013 roku było stowarzyszenie „Pro Carpathia” promujące tradycyjną, regionalną i ekologiczna żywność produkowaną na terenie województwa podkarpackiego. Jak mówił Krzysztof Staszewski, prezes stowarzyszenia „Pro Carpathia”, markę „Podkarpackie Smaki” budują, zrzeszeni w nim producenci, głównie żywności ekologicznej, dbający o jej jakość i tradycyjne metody wytwarzania.

Dobrą wizytówkę miasta gospodarza przemyskich obchodów stanowiła prezentacja zawiązanego na początku tego roku „Przemyskiego Klastra Turystycznego”, poprowadzona przez Renatę Stefaniak, prezeskę fundacji „Perła Galicji”, która wyszła z inicjatywą tej formy wspólnych działań na rzecz turystyki. Do grona założycieli klastra weszło kilkadziesiąt podmiotów reprezentujących różne dziedziny. Biura turystyczne, hotele, restauracje, muzea, szkoły, wyższa uczelnia, firmy informatyczne, rzemieślnicze, stowarzyszenia specjalizujące się w tematyce dwóch wojen światowych. Działalność rozpoczęto od utworzenia grup roboczych pracujących na bieżąco nad realizacją planów, do których zaliczane zostały między innymi szkolenia na przykład dotyczące metod zarządzania i obsługi klientów, pozyskiwanie funduszy z programów unijnych, ale przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom Przemyśla turystycznego potencjału miasta. Planem długofalowym jest wspólne budowanie atrakcyjnej oferty turystycznej, kompleksowa promocja Przemyśla i regionu przemyskiego, udział w regionalnych, krajowych i transgranicznych inicjatywach obejmujących gospodarkę turystyczną, organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i zachęcających do udziału w nich turystów.

Pomimo przykładów potwierdzonej skuteczności powiązań gospodarczych w sektorze turystyki, idea klastrów nie od razu zdobyła aprobatę branży turystycznej. Jak podkreślał między innymi w podsumowaniu seminarium wiceprezes POT Bartłomiej Walas, istotną przeszkodą jest nadal niezupełnie trafne pojmowanie konkurencji rynkowej pomiędzy przedsiębiorcami, która nie wyklucza współdziałania w osiąganiu wspólnych korzyści. Współczesnym wyznacznikiem sukcesu gospodarczego jest bowiem koopetycja zakładająca właściwie wyważone powiązanie kooperacji i konkurencji pomiędzy firmami. Niezwykle istotną kwestią pozostaje nadal konieczność doprecyzowania roli w klastrach instytucji sektora publicznego. Sporej pracy wymaga także edukacja prawna, wiedza i rozumienie wymagań formalnych, zgodność z przepisami administracyjnymi charakteru podejmowanych działań przez twórców klastrów, co również było jednym z tematów omawianych podczas przemyskiego seminarium, które pokazało duże zainteresowanie problematyką klastringu, ale i potrzebę kontynuowania podobnych spotkań branżowych.

Tekst za „Aktualnościami turystycznymi.pl”

Po południu 29 września uczestnicy Światowych Dni Turystyki spotkali się przy siedzibie przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. M. Orłowicza, gdzie odsłonięta została tablica upamiętniająca 80-tą rocznicę założenia przemyskiego oddziału PTT – PTTK i 100-tną rocznicę pobytu w Przemyślu patrona oddziału dra Mieczysława Orłowicza. Odsłonięcia dokonali wiceminister Sportu i Turystyki Dawid Lasek, Zastępca Prezydenta Grzegorz Hayder oraz nestor przemyskich przewodników Ryszard Jóźwik wraz z Prezesem Oddziału Dariuszem Hopem.

 

 

Wieczór na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie był całkowicie poświęcony uhonorowaniu osób i instytucji, które szczególnie się zasłużyły w ostatnim roku dla polskiej turystyki.

Odznaki „Za Zasługi dla Turystyki”  wręczył Dawid Lasek Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nagrodzonych zostało łącznie 20 osób i instytucji:

STANISŁAW JÓZEF BOCHNIEWICZ – pomysłodawca cyklu wycieczek promujących walory turystyczne Regionu Tarnobrzeskiego. Pasjonat uprawiania turystyki. Organizator i koordynator wielu imprez plenerowych.

BOŻENA URSZULA DZIADOSZ – nauczyciel, wychowawca młodzieży szkolnej, społecznik zaangażowany w popularyzacje turystyki wśród dzieci i młodzieży. Przedsiębiorca z wieloletnim stażem.

KRZYSZTOF BOILESŁAW GÓRALCZYK – aktywny działacz na rzecz poprawy aspektów funkcjonowania agentów turystycznych w Polsce. Zaangażowany w aktywizację młodych przedsiębiorców turystycznych.

BARBARA INGLOT – wieloletni pracownik Euroregionu Karpackiego, zaangażowana w realizację wielu projektów transgranicznych, w tym z zakresu turystyki.

ANTONI KAMIŃSKI – ekspert turystyczny, przedsiębiorca, edukator. Realizator projektu Szlaku Grodów Słowiańskich.

RAFAŁ KINCER – aktywny działacz, który odpowiadał za realizację jednego z największych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce, popularyzator polskiej turystyki, szkoleniowiec.

WŁODZIMIERZ KUREK – profesor z bogatym dorobkiem naukowym, recenzent przewodów doktorskich, twórca studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z geografii o specjalności turystyka.

ROBERT ŁĘTOWSKI – działacz turystyczny, pasjonat i znawca Beskidu Niskiego, zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju turystyki i aktywizację społeczno-gospodarczą Beskidu Niskiego i Pogórzy Karpackich.

MIRON MIKITA – autor i realizator wielu projektów transgranicznych, znawca kultury i przyrody Karpat, autor koncepcji szlaku zabytków UNESCO na pograniczu polsko-słowackim.

STANISŁAW STAFIEJ – aktywny działacz społeczny z 44 letnim stażem, popularyzator aktywnego spędzania czasu, organizator wielu imprez turystycznych.

JÓZEF POLACKO (czyt. Polaczko) – aktywny działacz i propagator współpracy polsko-słowackiej, miłośnik pogranicza i historii, realizator wielu polsko-słowackich projektów turystycznych, edukator kadry dla turystyki.

JAN SOŁEK – społecznik, działacz turystyczny, Rzeszowianin, pasjonat Podkarpacia zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju turystyki.

MARIOLA TYS – wychowawca młodzieży, krajoznawca i organizator szeregu działań na rzecz dzieci młodzieży szkolonej oraz nauczycieli.

WOJCIECH WĘGRZYN – wychowawca pilotów wycieczek, autor i przewodnik wielu wycieczek i rajdów krajoznawczych, szkoleniowiec.

SEBASTIAN MARCIN WIECZOREK- praktyk, szkoleniowiec, autor wielu publikacji z zakresu ekoturystyki. Aktywny działacz wielu organizacji ochrony przyrody, środowiska i turystyki.

MAREK WOŁOSZYŃSKI – działacz społeczny z ponad 40 letnim stażem. Współtwórca programu szkolenia kadry społecznej, autor wielu publikacji z zakresu turystyki aktywnej.

JANUSZ WYZINA – pomysłodawca i organizator wielu konkursów, wystaw wśród dzieci i młodzieży. Koordynator wielu wycieczek, rajdów rowerowych, aktywny i konstruktywny działacz imprez programowych PTTK.

ZAJĄCZKOWSKI ANTONI – długoletni działacz turystyki i krajoznawstwa, organizator wystaw i wycieczek krajoznawczo-samochodowo-pieszych.

PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOBREGO WOJAKA SZWEJKA – stowarzyszenie działające na rzecz turystyki Przemyśla od prawie 20 lat. Realizator wielu przedsięwzięć mających na celu promocję miasta i popularyzację aktywnego spędzania czasu.

Dariusz HOP Prezes Oddziału PTTK w Przemyślu otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK przyznaną przez Zarząd Główny PTTK

 

 

Statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego, wręczane przez samego Marszałka Władysława Ortyla za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji otrzymali:

 1. Marcin Piotrowski – właściciela Chutoru Gorajec zaliczanego  do grona najbardziej proekologicznych miejsc w Polsce. Dyrektor Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowiskow Gorajcu, którego celem jest kultywacja dziedzictwa kulturowego narodów zamieszkujących Galicję przed II wojną światową oraz promocja atrakcji turystycznych Roztocza;
 2. Uchwat Team z Glinika Zaborowskiego – który został utworzony w celu przygotowania koni skokowych do zawodów jeździeckich najwyższej rangi. To zespół zawodowców i pasjonatów, którzy są inicjatorami wielu cennych przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnego wizerunku województwa podkarpackiego.
 3. Zajazd pod Caryńską w Ustrzykach Górnych -  jest to przyjazny obiekt noclegowy, w którym promowane jest dziedzictwo kulturowe Karpat, w szczególności kultura wołoska – wypas owiec, wyrób własnych serów. Właściciele zapewniają bogaty program wydarzeń odbywających się w zajeździe m.in. występy zespołów prezentujących muzykę karpacką i piosenkę turystyczną.
 4. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”, w którego w skład wchodzą Nadleśnictwa: Lutowiska, Stuposiany, Cisna i Baligród. Dotychczasowa działalność LKP zaowocowała rozbudowaniem infrastruktury turystycznej w województwie podkarpackim (w tym wieże widokowe, schrony, wiaty, chaty) oraz kolejnymi atrakcjami dla turystów np. zagroda pokazowa żubrów w Mucznem czy Turystyczna Oferta Leśna.
 5. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – jest to pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce. Stale rozwijające swoją działalność (po Rynku Galicyjskim już otworzyli sektor cygański, realizują sektor pasterski, kończą Synagogę).
 6. Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka – jest swoistym produktem turystycznym Przemyśla. Co roku organizuje Wielkie Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl, które ściągają do Przemyśla tysiące turystów z całego świata. Szwejkowie świadczą również usługi przewodnickie „na wesoło” umilając czas turystom.
 7. Stanisław Kryciński - autor popularnych przewodników turystycznych, opracowań krajoznawczych oraz licznych artykułów, wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 8. Wydawnictw Arette II z Krosna – publikuje pozycje ściśle regionalne, związane z popularyzacją historii, dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych Województwa Podkarpackiego. Od ponad 18 lat przenosi walory tych pięknych i bogatych w tradycję miejsc na karty książek głównie gatunku eseistyki regionalnej, a także przewodników i folderów.
 9. Biuro Podróży PAWUK – jedno z nielicznych biur podróży w Polsce specjalizujące się w turystyce kulturowej i aktywnej. Ich oferty obok standardowych form poznawania regionu oraz wypoczynku pokazują turystom prawdziwą duszę Karpat. Właściciele biura to prawdziwi pasjonaci, aktywnie uczestniczący w wielu wydarzeniach, eventach, imprezach promujących nasz region.
 10. Stowarzyszenie Magurycz – głównym celem Stowarzyszenia jest przywracanie świetności obiektom dziedzictwa kulturowego, ochrona zabytków i środowiska naturalnego na terenach południowo-wschodniej Polski i Karpat. Stowarzyszenie zajmuje się pozbawionymi opiekunów cmentarzami stanowiącymi wyjątkowe obiekty historyczne, przyciągające uwagę wielu turystów.

Dyplom Prezydenta Przemyśla dla zasłużonych w turystyce:

 1. Dla Przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczegoim. Dr Mieczysława Orłowicza – z okazji  jubileuszu 80-lecia działalności Oddziału, podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w naszym mieście, wychowywanie kolejnych pokoleń miłośników turystyki oraz przekazywanie wiedzy o Przemyślu i regionie
 1. Dla Janusza Węgrzynowskiego, członka Oddziału Wojskowego PTTK im. Twierdzy Przemyśl - z okazji 50-lecia aktywnej działalności jako przewodnik turystyczny, niestrudzone propagowanie wiedzy o Przemyślu i Twierdzy Przemyśl oraz zaangażowanie w  rozwój turystyki miasta i regionu
 2. Dla Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu –  za podtrzymywanie ponad 200-letnich tradycji ludwisarskich i rozsławianie Przemyśla na całym świecie  jakością rzemiosła i dźwięku oraz zaangażowanie i życzliwość w udostępnianiu odlewni zwiedzającym i przybliżanie im procesu wytwarzania dzwonu
 3. Dla Renaty Stefaniak, Prezes Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju Perła Galicji w Przemyślu – za inicjatywę założenia Przemyskiego Klastra Turystycznego, pełnienie funkcji jego koordynatora oraz podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki w naszym mieście
 4. Dla Wita Więcha, Prezesa firmy Order of Code Sp.zo.o. – za szczególne zaangażowanie w utworzenie i działalność Przemyskiego Klastra Turystycznego oraz wspieranie wielu inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki w naszym mieście

Wieczór umilił uczestnikom gali występ Zespołu Sokół Orkestar

 

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-10-2016 20:15
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 04-10-2016 14:58