11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "SENIOR-WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2016.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie Dziennych Domów „Senior-WIGOR”.
Wsparcie otrzyma 146 jednostek samorządu z całego kraju, w tym Gmina Miejska Przemyśl, która otrzymała dotację w wysokości 70 140,00 zł.

W otwartym konkursie ofert w ramach Programu złożono 51 wniosków w module I konkursu (na utworzenie i/lub wyposażenie oraz ewentualne zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”) oraz 97 w module II konkursu (zapewnienie funkcjonowania już istniejących Dziennych Domów „Senior-WIGOR”).

Dofinansowanie otrzyma 49 jednostek, które ubiegały się o dotację w module I  oraz 97 z modułu II.

Najwięcej nowych placówek powstanie w województwie dolnośląskim (6), mazowieckim oraz śląskim (po 5).

Najwięcej już istniejących placówek zostanie dofinansowanych w województwach: wielkopolskim (11), mazowieckim i podkarpackim (po 10).

Jednostki samorządu terytorialnego w tegorocznej edycji mogły się ubiegać o jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80% całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł.

Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.
Pełne wyniki konkursu.

Program Senior-WIGOR to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów dla osób starszych. Na terenie miasta Przemyśla od 2015r.  działa Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”  prowadzony przez  „Caritas”  Archidiecezji Przemyskiej przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 5.

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 28-09-2016 09:04
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 28-09-2016 09:27