9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne projektu "Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju"

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma serdecznie zapraszają na otwarte spotkanie - konsultacje społeczne projektu "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Odbędzie si ono 27 września (wtorek) o godz. 11.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, ul. Książąt Lubomirskich 6.

Strategia określa nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Strategia wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki oraz ze społeczeństwem.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-09-2016 15:55