4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu w Mościskach

 

                

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu w 2016 roku podjęło się wykonania prac remontowo-konserwatorskich dwóch zabytkowych nagrobków na Cmentarzu w Mościskach. W poprzednich latach Stowarzyszenie, przy współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach, przeprowadziło już remont kilku grobów. Środki finansowe na powyższe prace pochodziły z listopadowych kwest przeprowadzanych przez członków Stowarzyszenia na przemyskich cmentarzach. 

Tegoroczne prace mogą być realizowane z większym rozmachem z uwagi na dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” – w priorytecie „Ochrona dziedzictwa  kulturowego za granicą”. Obiekty do  realizacji projektu zostały wybrane przez konserwatora zabytków w Przemyślu, jako bardzo ważne ze względu na wartość historyczną oraz walory zabytkowe i artystyczne. Są to nagrobki rodziny gen. A. Jeziorańskiego oraz  Wilhelma i Leontyny Friedbergów, szczególnie cenne dla kultury polskiej i dziedzictwa narodowego.  Nagrobki są zagrożone nieodwracalnym uszkodzeniem.

 

 

Nagrobek rodziny gen. Antoniego Jeziorańskiego

Gen. Antoni Jeziorański (1827-1882) był jednym z czołowych dowódców Powstania Styczniowego 1863 roku. Brał udział w Wiośnie Ludów, powstaniu węgierskim, wielu bitwach Powstania Styczniowego, min. w bitwie pod Pieskową Skałą, Kobylanką, Hutą Krzeszowską.  Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Żona Natalia zmarła w 1911  roku a córka Maria-nauczycielka w 1921 roku. Zostały pochowane na cmentarzu w Mościskach. Ich grób jest dowodem przypominającym o udziale Polaków z Ziemi Lwowskiej w walce z zaborcami o niepodległość Polski. Kontynuatorem patriotycznej walki o Ojczyznę był członek tej rodziny Jan Nowak Jeziorański – legendarny Kurier i uczestnik Powstania Warszawskiego.

Nagrobek Natalii i Marii Jeziorańskich jest w bardzo złym stanie technicznym. Celem prac remontowo-konserwatorskich będzie przywrócenie jego pierwotnej formy, odtworzenie ogrodzenia i napisów na płytach inskrypcyjnych.

 

 

Nagrobek Wilhelma i Leontyny Friedbergów

Nagrobek jest w postaci neogotyckiej kapliczki z Matką Boską. Zachowanie i utrwalenie sakralnego zabytkowego dla kultury polskiej obiektu wiąże się również z pamięcią historyczną o staroście powiatowym, któremu nagrobek postawili mieszkańcy powiatu mościskiego. Wilhelm Salomon Friedberg był starostą powiatowym w Mościskach ok.1875 r.

Nagrobek jest w bardzo złym stanie technicznym, napisy na płytach inskrypcyjnych są częściowo nieczytelne. Celem prac remontowo-konserwatorskich jest  przywrócenie nagrobka do stanu pierwotnego i odtworzenie ogrodzenia i napisów.

 

Marcela Tukałło – Wiceprezes Zarządu

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 20-09-2016 14:55
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 20-09-2016 14:56