15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

IX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

IX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 maja 2007 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 26 kwietnia 2007 r. i 7 maja 2007 r.
3. Aktualna sytuacja na przemyskim rynku pracy. Program promocji zatrudnienia na lata 2005-2008. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2006 r.
4. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 114/2007.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu – proj. Nr 94/2007, Nr 115/2007.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr 95/2007, Nr 96/2007, Nr 97/2007, Nr 98/2007, Nr 99/2007, Nr 100/2007, Nr 101/2007, Nr 102/2007, Nr 107/2007, Nr 108/2007, Nr 109/2007, Nr 117/2007, Nr 120/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu – proj. Nr 110/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2007 r. – proj. Nr 118/2007.
9. Podjęcie uchwał oświatowych w sprawie:
a) likwidacji Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu – proj. Nr 104/2007,
b) likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu – proj. Nr 105/2007,
c) włączenia Szkoły Policealnej Nr 2 do Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu – proj. Nr 113/2007.
d) likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu – proj. Nr 106/2007,
e) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu – proj. Nr 111/2007,
f) likwidacji Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu – proj. Nr 112/2007,
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 w Przemyślu – proj. Nr 121/2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 119/2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 116/2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części pasa drogowego ulicy Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu kategorii drogi gminnej – proj. Nr 89/2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 58/2003 z dnia 30 maja 2003 r. – proj. Nr 103/2007.
15. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 5 stycznia 2007 r. do dnia 30 marca 2007 r.
16. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od 23 listopada 2006 r. do 31 marca 2007 r.
17. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Zakończenie obrad.


dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 18-05-2007 15:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15