Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla  Grzegorz Hayder przedstawił następujące tematy:

  1. Zakończono konsultacje w sprawie przyszłości mostu kolejowego.
    Do 12 września br. trwały konsultacje w sprawie przyszłości mostu kolejowego, do których Prezydent Miasta zaprosił mieszkańców Przemyśla. Celem był wybór jednej z dwóch koncepcji, która ma być zarekomendowana PKP PLK S.A. będącej realizatorem przyszłej inwestycji.

    Wyniki głosowania w sondzie przedstawiają się następująco:

           Liczba wszystkich oddanych głosów                                                                463

           Liczba głosów potwierdzonych za pomocą e-maila                                             370

           Liczba głosów nieważnych

           - osoby niezameldowane w Przemyślu                                                               68

           - osoby niepełnoletnie                                                                                         2

           Razem                                                                                                             70

           Liczba głosów ważnych

           - koncepcja Nr 1                                                                                             187

           - koncepcja Nr 2                                                                                              113

           Razem                                                                                                           300

Liczbę oddanych głosów w sondzie, a szczególnie głosów ważnych, trudno niestety uznać za reprezentatywną dla całej społeczności naszego miasta, szczególnie jeśli porównać ją z głosowaniem przemyślan np. na projekty Budżetu Obywatelskiego (9 514 w BO na 2016r.; 16 888 w BO na 2015r.), czy podczas głosowania na nazwy nowych ulic w 2015 r. (10 374). Prezydent zdecydował o zarekomendowaniu PKP PLK rozwiązania bliższego koncepcji 2, czyli budowy nowego mostu, w nowym śladzie  ze względu na konieczność zwiększenia promienia łuku, o konstrukcji kratownicowej, nawiązującej do przemyskiego zabytkowego mostu. Prezydent będzie oczekiwał aby konstrukcja jak najwierniej przypominała istniejący most.
Z istniejącego mostu, Gmina będzie chciała przejąć tzw. historyczne przęsło  nurtowe, które należy do najstarszych elementów mostu, aby wykorzystać go na potrzeby kładki pieszo-rowerowej. Do istniejących podpór dobudowane zastałyby „łączniki” z ulicą 22  Stycznia oraz Wilsona, z możliwym wykorzystaniem kratownicowych elementów pozostałych przęseł istniejącego mostu. Jest oczywistym, że koncepcja ta będzie wymagała współdziałania z obecny właścicielem czyli PKP oraz Podkarpackim Konserwatorem Zabytów, na których przychylność Prezydent Miasta bardzo liczy.

  1. Podsumował akcje „Lato w Mieście 2016”, która została zrealizowana w ramach środków zarezerwowanych na realizacje zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Więcej pod linkiem http://przemysl.pl/44736/lato-w-miescie-2016.html
  2. Poinformował o przystąpieniu Miasta Przemyśla do społecznej akcji „Koperta Życia”. Więcej pod linkiem http://przemysl.pl/44734/ruszyla-spoleczna-akcja-koperta-zycia.html
  3. Poinformował, że Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach zostało rozstrzygnięte. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisanie niezwłocznie. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/Ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
  4. Poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z radnym -skargę oddalił. Orzeczenie

camerafv5_0156.jpeg

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-09-2016 15:12 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-09-2016 15:23

Na skróty