10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ruszyła społeczna akcja "Koperta życia"

Miasto Przemyśl przystąpiło do społecznej akcji „Koperta życia”, która skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych, mieszkających w naszej gminie. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa tych osób, poprzez przyspieszenie wykonywania czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego.
W ramach akcji zostanie przygotowany zestaw zawierający: formularz z kopertą oraz naklejki - na drzwi wejściowe i lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany. Dlaczego właśnie lodówka? Ponieważ jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Oznakowanie jej naklejką z logo akcji przyczyni się do lepszej orientacji zespołów ratownictwa medycznego. 
W formularzu znajdą się pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Zestawy będzie można otrzymać nieodpłatnie w wyznaczonych miejscach.

W dniu 14 września 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, powołanego zarządzeniem Nr 199/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 lipca 2016 r., którego celem jest opracowanie i wdrożenie zasad wprowadzenia na terenie Miasta Przemyśla „Koperty życia”. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio oraz Przemyskiej Rada Seniorów i organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób starszych.
W trakcie spotkanie uczestnicy dyskutowali zarówno nad zawartością samej koperty, zakresem danych, jakie powinny znaleźć się w formularzu, jak również sposobem dystrybucji kopert, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, nie objętych systemem opieki społecznej.

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 15-09-2016 09:51
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 15-09-2016 09:55