13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Huzar i ułan stanęli przed Bramą Rycerską.

10 września br. odbyła się uroczystość odsłonięcia figur polskiego Legionisty(Beliniaka) i węgierskiego Huzara (Honvéda). Obok licznie zgromadzonych gości i mieszkańców miasta wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér oraz Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, którzy są inicjatorami powstania upamiętnienia i dokonali wspólnie odsłonięcia figur.

Postaci polskiego Legionisty(Beliniaka) i węgierskiego Huzara (Honvéda) stanęły w Przemyślu dla upamiętnienia wydarzeń z okresu pierwszej wojny światowej, a także pobytu żołnierzy węgierskich w Twierdzy Przemyśl. Ważnym pretekstem dla wydarzenia jest także ogłoszenie przez parlamenty Polski i Węgier roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko – Węgierskiej. Wśród znamienitych gości uroczystości znaleźli się m.in.: László Kövér Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier wraz z małżonką Márią Bekk, Iván Gyurcsik Ambasador Węgier w Polsce wraz z małżonką Zsuzsanną Gyurcsíkné Holop, Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie, Ks. Bíró László Biskup polowy, dr Gyula Kedves Dyrektor Muzeum Zgromadzenia Narodowego, Halina Csúcs Lászlóné rzecznik polskiej mniejszości w ZN, Szakáli István Loránd Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier, dr Gábor Pajtók Dyrektor Urzędu Komitatu Heves, József Szabó Burmistrz miasta Szigetszentmiklós wraz z małżonką, Kovács Vilmos Dyrektor Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie, László Budai Misszió Tours Kft. z Szigetszentmiklós, László Habis Burmistz partnerskiego miasta Przemyśla – Egeru. Nie zabrakło także gości polskich, chcących uczcić to wydarzenie: Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, podkarpackich parlamentarzystów, radnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich, włodarzy podkarpackich gmin, przedstawicieli służb mundurowych. Obecni byli także artyści rzeźbiarze - twórcy figur ułana, huzara i koni, Györfi Sándor i Piotr Zbrożek.

Nim jednak doszło do najważniejszego wydarzenia, czyli odsłonięcia figur ułana i huzara, węgierscy gości skorzystali z bogatego programu przygotowanego dla nich. Cała grupa zwiedzała m.in Fort XV „Borek”, gdzie oprócz modlitwy za żołnierzy, o historii i budowie obiektu opowiadał Kovács Vilmos Dyrektor Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie. Kolejnym punktem programu było złożenie wieńców na cmentarzach wojskowych – kwaterze żołnierzy austro-węgierskich przy Cmentarzu Głównym oraz pod tablicą poświęconą żołnierzom węgierskim podczas walk o Twierdzę Przemyśl przy Cmentarzu Zasańskim. Msza Święta koncelebrowana przez Abp Seniora Józefa Michalika oraz Bp polowego Ks. Bíró László odbyła się w Archikatedrze Przemyskiej.

 

 

Na placu przed Bramą Rycerską główni goście uroczystości pojawili się tuż przed godziną 15.00, gdzie powitał ich i wszystkich zgromadzonych Prezydent Miasta Robert Choma. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący László Kövér dokonali odsłonięcia figur huzara i ułana.

- Prawdopodobnie nie ma na świecie dwóch takich narodów, jak Polacy i Węgrzy, które od początków swojego istnienia, zostały tak połączone więzami historii i wspólnych tradycji – stwierdził w swoim wystąpieniu Marszałek polskiego Sejmu. - Pomnik pokazuje pamięć wspólnych polsko-węgierskich losów, przyjaźni, braterstwa broni i solidarności - dodał przewodniczący Kövér. Ich słowa skierowane do uczestników uroczystości uzupełnił Kovács Vilmos Dyrektor Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie. Po zakończeniu oficjalnej części, rozpoczęły się występy polskich i węgierskich zespołów na scenie w Rynku, mieszkańcy mogli także spróbować węgierskie potrawy, w tym tradycyjny węgierski gulasz.

 

 

W programie zwiedzania miasta przez najważniejszych gości znalazło się także Muzeum Dzwonów i Fajek oraz podziemia przemyskiej Archikatedry. Zakończeniem oficjalnej części pobytu węgierskich gości w Przemyślu był koncert Przemyskiej Orkiestry Kameralnej w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego. Nim jednak wysłuchano występu muzyków, Prezydent Miasta Robert Choma ogłosił i wręczył Honorowe Wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” osobie szczególnej i niezwykle zasłużonej dla rozwoju przyjaźni polsko – węgierskiej – Panu Stanisławowi Frankowskiemu. Prezydent podziękował także za obecność i podjęcie budowy pomników Przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi i Marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu wręczając im pamiątkowe medale wybite z okazji wydarzenia.

 

 

zdjęcia: Grzegorz Karnas i Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 12-09-2016 14:21
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 13-09-2016 09:01