-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt Europejski Erasmus+ w Gimnazjum nr 4 rozpoczęty …

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w roku szkolnym 2016/2017 przystępuje do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – akcja KA2, który otrzymał dofinansowanie z funduszy UE,  polegającego na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych zajmujących się edukacją szkolną.

Celem działań jest wprowadzenie zmian, innowacji i dobrych praktyk do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Uczniowie Gimnazjum nr 4 w wieku od 14 do 16 lat  już z pierwszym dzwonkiem zaczęli realizować dwuletni projekt  wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Niemiec, Włoch i Litwy. Młodzież będzie pracować w grupach międzynarodowych nad czterema aspektami, które stanowią główny temat projektu:

- uczenie się - podniesienie motywacji wśród uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce poprzez lepsze zaplanowanie lekcji pod względem metodycznym i technologicznym;

- integracja – budowanie harmonijnych/poprawnych relacji z nowymi uczniami z zagranicy jako szczególnie ważne i znaczące zadanie, poprzez które zostanie osiągnięty cel - kształcenie kompetencji kluczowych;

- ekologia – wzmocnienie długotrwałych, świadomie podejmowanych działań ekologicznych;

- zdrowie – wzrost dobrego samopoczucia w szkole i poza nią, uwzględniając zasady prowadzenia zdrowego stylu życia.

Na wyróżnienie w projekcie zasługuje innowacyjne potraktowanie tematu ze względu na to, iż szkoły partnerskie prezentują  różne środowiska społeczne z kilku  krajów europejskich, a potrzeby i oczekiwania uczniów w stosunku do szkoły są podobne. Celem zaplanowanych działań jest zatem wzrost jakości pracy  każdej ze szkół partnerskich. Uczniowie realizując przydzielone zadania będą wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne, co z pewnością dodatkowo ich zmobilizuje do owocnej pracy nad tematem projektu.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 08-09-2016 12:47
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 08-09-2016 12:48