10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na sympozjum dla pracodawców o legalnej migracji

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu, Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zapraszają na drugie Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

pol-ukr.jpeg

Sympozjum odbędzie się w dniu 12.09.2016r. w sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego AEROPOLIS Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce k/Rzeszowa.

Adres: Jasionka 954A, 36-002 Jasionka
Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do dnia 8 września 2016 r. do godziny 12:00.

Celem Sympozjum jest zaprezentowanie znaczącej roli migrantów z Ukrainy na  polskim rynku pracy oraz rozpropagowanie wiedzy o najnowszych uregulowaniach prawnych i legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w RP. Przedstawione zostaną najważniejsze kwestie istotne dla polskiego pracodawcy planującego zatrudnić pracownika ze Wschodu. Organizatorzy rozdystrybuują materiały informacyjne w formie kompendium opisujące krok po kroku proces legalnego przyjęcia do pracy obywatela  Ukrainy.

Koszt udziału  w sympozjum dla firm członkowskich PUIG w wynosi 100 zł. Dla firm niezrzeszonych 200 zł. Cena obejmuje otrzymanie przez uczestnika materiału informacyjnego pt. „Kompendium wiedzy pracodawcy i migranta”.

Organizatorzy proszę o kierowanie wpłat na konto:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Odział w Rzeszowie
Nr konta: 28 8642 1126 2012 1144 6646 0001
Fundacja Polskie Centrum Prawa IUSTUS
ul. Stanisława Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów
W tytule przelewu proszę podać: Sympozjum Rzeszów

  • rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy
  • procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, pośrednictwo pracy
  • zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • najczęściej spotykane problemy w relacjach pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania występującej patologii

 

Szczegółowe informacje o Sympozjum oraz agendę znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://iustus.org.pl/sympozjum-rzeszow-2016/

Zapraszamy też na stronę wydarzenia na Facebook’u https://www.facebook.com/events/1745376362417836/

 


Kontakt:
tel. +48 17 28 38 248
lub +48 531 99 33 66 – Marcin Kostera
e-mail: kontakt@iustus.org.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-09-2016 13:35