Zadwórze –„ Polskie Termopile”

Zadwórze –„ Polskie Termopile”

„Polegli, Abyśmy Żyli Wolni”

           17 września 1920r. w heroicznej, nierównej walce z bolszewicka konnica Siemiona Budionnego poległo 318 młodych ochotników „Orląt Lwowskich” pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego. Ocalało jedynie 12 osób, a wśród nich Bronisław Mirecki, który od 1934 r był rzymskokatolickim księdzem na Kresach.

            W sobotę 20 sierpnia 2016r. przy pomniku i kurhanie w Zadwórzu odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterskie „Orlęta Lwowskie”, dzięki którym ocalony został Lwów. Tu w Zadwórzu został zatrzymany marsz bolszewików na Polskę i Europę, co przyczyniło się do ostatecznego zwycięstwa Polski w bitwie Warszawskiej.

Organizatorem  Mszy św. uroczystości było Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie i Konsulat RP we Lwowie.

             W uroczystości w Zadwórzu, a wcześniej na Cmentarzu Obrońców Lwowa w „Apelu Poległych” z udziałem „Strzelców” z Rzeszowa i Kolbuszowej uczestniczyli przemyscy pielgrzymi pod duchowym przewodnictwem ks. prałata Stanisława Czenczka, kapelana ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu, które od wielu lat jest organizatorem pielgrzymek do Zadwórza.

            Uczestnikami przemyskiej pielgrzymki byli członkowie i sympatycy SPPTiK, przedstawiciele rodzin Kresowych i Sybirackich, harcerze ZHP – Czarna Trzynastka, gimnazjaliści ze Sztandarem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt lwowskich w Przemyślu oraz młodzież w ludowych strojach z Zespołu pieśni i Tańca Przemyśl. Uroczystość w Zadwórzu rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną przez kilkunastu księży z udziałem pięciu księży grekokatolickich i ks. prałata Stanisława Czenczka. Oprawę muzyczną Mszy św. i uroczystości zapewniła lwowska reprezentacyjna orkiestra dęta „ Galicyjskie Surmy”. Podczas  Mszy św., a także wcześniej na Cmentarzu Obrońców Lwowa na skrzypcach grała Pani Anna Trojanowska- profesor Szkoły Muzycznej w Przemyślu. Zespół muzyczny „FIDELIS” Jan Nowakowski i Teresa Kuczera zaśpiewali pieśń  Orlątko i Wierne Madonny. Na zakończenie uroczystości przemyscy harcerze z Czarnej Trzynastki wykonali pieśń „Kwiaty Zadwórza” autorstwa druha Andrzeja Huka. Pieśń ta jest od wielu lat nieoficjalnym hymnem uroczystości w Zadwórzu.

            Naszą przemyska pielgrzymkę na uroczystościach reprezentował również harcerz, emerytowany profesor I LO w Przemyślu Romuald Sabarański z gitarą.

Mocnym akcentem uroczystości był udział cyklistów IV Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego, którzy w przeddzień uroczystości wyruszyli z błogosławieństwem ks. prałata Stanisława Czenczka  spod Pomnika Orląt Przemyskich do Lwowa i dalej do Zadwórza.        W Rajdzie oprócz członków SPPTIK ( Janusz Sorocki, Marek Rusinowski, Jan Szczepaniec, Marian Radlak, którzy jechali po raz czwarty), uczestniczyli również cykliści przemyscy, a także trzech rowerzystów z Rzeszowa w tym jedna kobieta, jeden rowerzysta z Jarosławia i jeden z Katowic. W Mszy św. i uroczystości uczestniczyła Pani Maria Mirecka -Loryś, członek honorowy Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów. Pani Maria mimo ukończenia 100 lat,  od wieku lat uczestniczy w rocznicowych uroczystościach  w Zadwórzu, gdzie tym razem uczestniczyło ponad 600 osób m.in. z Rzeszowa, Kolbuszowej, Mielca, Stalowej Woli, Leżajska, a nawet Płocka.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom przemyskiej pielgrzymki, a szczególnie rowerzystom za ich 3 dniowy trud  / również z Zadwórza do Przemyśla/ dla upamiętnienia  Bohaterów Bitwy Zadwórzańskiej.

                                                                                              Stanisław Szarzyński

                                                                                               Prezes  SPPTiK w Przemyślu

                                                                                              Organizator pielgrzymki

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-08-2016 16:11 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-08-2016 15:42

Na skróty