Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla. Złóż wniosek do 15 września 2016 r.

15 września 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium twórczego. Zgodnie z regulaminem, przyjętym Uchwałą Nr 155/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla. Stypendium może być przyznane w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, muzyki i tańca oraz filmu i fotografii. Formularz wniosku, szczegółowe informacje oraz regulamin dotyczącym przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla do pobrania w załącznikach lub bezpośrednio w Wydziale Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury (Rynek 1, pok.32)

Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Przemyślu z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla".

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji o naborze wniosków udziela Wydział Promocji, Sportu, Turystyki
i Kultury, tel.16 675-20-83 lub 16 678-31-70.

DOCwzór wniosku o przyznanie stypendium.doc (31,00KB)
PDFUchwała+regulamin Stypendium.pdf (1,39MB)

Opublikował(a): Edyta Florczak Data publikacji: 24-08-2016 09:07 Modyfikował(a): Edyta Florczak Data modyfikacji: 24-08-2016 09:09

Na skróty