16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe taryfy dla ciepła

W związku z ustawowym obowiązkiem jaki nakłada na przedsiębiorstwa ciepłownicze prawo energetyczne Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu opracowało nowe taryfy dla ciepła, zawierające ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w rozliczeniach z odbiorcami.

Przeciętny wskaźnik zmiany cen i stawek opłat w skali całego przedsiębiorstwa w porównaniu z poprzednią Taryfą został obniżony o 5.83 %.

Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 10 sierpnia 2016r. Nr OKR-4210-22(10)2016/277/XIV/JI i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 11 sierpnia 2016r. poz. 2820 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie stosowania taryfy dla ciepła oraz nowych standardów jakościowych obsługi odbiorców można uzyskać bezpośrednio w siedzibie MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu - Dział Umów i Rozliczeń -1 piętro pok. nr 22 lub pod nr tel.16 670-41-53 w. 268. Informacje zostały również zamieszczone na witrynie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem: www.mpec.przemysl.pl zakładka „Strefa Odbiorcy Ciepła".

 

                  

Opublikował: Edyta Florczak | Data publikacji: 23-08-2016 12:54