5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe lokale komunalne przy ul. Tarnawskiego

Końcem ub. tygodnia Prezydent Miasta i jego Zastępcy wraz z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lokalowej wizytowali zakończoną inwestycję pn. „Adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15 w Przemyślu na lokale komunalne”.

 Od 3 września 2014 r., kiedy  podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Miejską Przemyśl o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, rozpoczęto procedurę mającą na celu przebudowę budynku na lokale komunalne. Zakres prac remontowych obejmował kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Wykonana została nowa instalacja grzewcza mieszkań i instalacja teletechniczna. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe pokrycie dachu, izolację termiczną ścian zewnętrznych wraz z nową wyprawą tynkarską i kolorystyką. Zakres prac obejmował także zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie zieleni urządzonej, parkingu, placu zabaw, wiaty na kontenery i oświetlenia zewnętrznego. Wartość inwestycji to 3 490 000 zł.

Wkrótce nowe lokale zostaną oddane w ręce najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta.

 

 

Opublikował: Edyta Florczak | Data publikacji: 23-08-2016 09:39
Modyfikował: Edyta Florczak | Data modyfikacji: 23-08-2016 09:40