9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt pn. "Czas na przedsiębiorcze kobiety"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie pt. "Czas na przedsiębiorcze kobiety" realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt „Czas na przedsiębiorcze kobiety''  adresowany jest do kobiet zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, spełniających łącznie następujące kryteria:

 1. bezrobotna lub bierna zawodowo
 2. powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
 3. zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego) 
 4. zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

 1. Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (40 godzin)
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (6 godzin/uczestnika)
 3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości  23 000 zł (74 dotacje) 
 4. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł/miesiąc (przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności)
 5. Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (6 godz./uczestnika)

Formularze rekrutacyjne związane z udziałem w projekcie będzie można składać od 5 września do 16 września br. w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku,  na poniższy adres biura projektu:

Biuro projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 34)
37-700 Przemyśl

Szczegółowe informacje o powyższym projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.parr.pl w zakładce Projekty.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 22-08-2016 14:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-08-2016 15:25