Weź udział w konsultacjach nad koncepcjami przyszłości mostu kolejowego w Przemyślu

Głosowanie nie istnieje.

 

Na zakończenie pragnę poinformować, że PKP PLK S.A. zapewnia, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację tego zadania, którego wartość szacowana jest na około 40 mln zł. Na obecnym etapie trudno jest określić kiedy inwestycja będzie realizowana, ale ze względu na skomplikowane procedury uzgodnieniowe m.in. konieczność uzyskania decyzji środowiskowej dla obszaru NATURA 2000, budowa planowana jest ok. 2020 r.

Zapraszam do Przemyśl-eń i podzielenia się nimi.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w internetowym głosowaniu nad koncepcjami inwestycyjnymi przyszłości mostu kolejowego na rzece San jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. 
Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia internetowego głosowania.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie na podstawie przepisów prawa. Każdy, którego dotyczą przetwarzane dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

 

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 22-08-2016 13:02 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 23-08-2016 12:22

Na skróty