16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Koncepcja Nr 1 - Przyszłość Mostu Kolejowego na rzece San

Koncepcja zakłada budowę nowego mostu w nowoczesnej technologii tzw. betonu sprężonego i pozostawienie istniejącej konstrukcji kratowej. Most poprowadzony w nowym śladzie umożliwi przejazd pociągów typu Pendolino. Zostanie również podwyższona skrajnia drogowa czyli wysokość przejazdu pod mostem o ok. 0,5 m, tak nad ul. 22-go Stycznia jak i Sportową.

W tej koncepcji istniejąca konstrukcja kratowa zostanie przekazana na rzecz Miasta (odpłatnie w cenie złomu lub za symboliczną opłatą) i będzie mogła być wykorzystania np. na ścieżkę pieszo rowerową. Bardzo szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 10 mln zł. i będzie wymagać skomunikowania mostu w układem ścieżek i dróg, budowę ścieżki (tory i mostownica zostanie zdemontowana przez PKP), 3 etapowe malowanie konstrukcji. Środki te będą musiały być zabezpieczone w budżecie Miasta, (być może przy wsparciu środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz unijnych).

W kolejnych latach pojawią się koszty bieżącego utrzymania mostu.

Koncepcja I - 1 widok .jpeg

Koncepcja I - 2 widok.jpeg

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 22-08-2016 12:51