Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

W dniu 18 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla za 2006 rok. W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyznała:

 Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla otrzymał Marek Pantuła za działania na rzecz kultury i integracji osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych. Ponadto, przyznano dwa  wyróżnienia:

 -  Świetlica profilaktyczno – wychowawcza prowadzona przez  Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie – za działania na rzecz kultury

-  Łukasz Kisielica - za utworzenie i redagowanie portalu internetowego www.przemysl24.pl

       Zgodnie z regulaminem, Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniły się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, tj. dokonań twórczych, artystycznych, naukowych, upowszechniania kultury itp.

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-04-2007 15:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:50

Na skróty