-4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapobieganie bezdomności psów i kotów

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich  bezdomności zwierząt w Przemyślu w2018 r.

Uchwała Nr 17/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2018 roku.

 

Link do uchwały opublikowanej na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego


Miasto w ramach obowiązującego programu zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych oraz opiekuje się wolno żyjącymi kotami.
 

Psy i koty, które trafiają do miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach są obligatoryjnie sterylizowane i kastrowane by nie dopuszczać do niekontrolowanego ich rozrodu.
 

W przypadku zdarzeń drogowych ranne zwierzęta mają zapewnioną całodobową opiekę weterynaryjną.
 

Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
 

Mieszkańcy mogą zgłaszać konieczność interwencji dotyczących bezpańskich zwierząt z terenu naszego miasta do Straży Miejskiej - numer telefonu 986.

Schronisko poszukuje właścicieli dla pozostających pod jego opieką psów, kotów i sporadycznie innych zwierząt. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, a także regularnie prowadzi nabór do wolontariatu oraz realizuje akcje informacyjno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży.


Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. 

Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 11-08-2016 13:14
Modyfikował: Ewa Gołębiowska | Data modyfikacji: 07-02-2018 12:13