Zapobieganie bezdomności psów i kotów

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2022 r.:

Link do Uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Miasto w ramach obowiązującego programu zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach i gospodarstwie rolnym zlokalizowanym pod adresem Siedliska 80, 37-705 Przemyśl oraz opiekuje się wolno żyjącymi kotami.
 

Psy i koty, które trafiają do miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach są obligatoryjnie sterylizowane i kastrowane by nie dopuszczać do niekontrolowanego ich rozrodu.
 

W przypadku zdarzeń drogowych ranne zwierzęta mają zapewnioną całodobową opiekę weterynaryjną.
 

Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały lub zwierzęta stanowiące zagrożenie dla siebie i innych zwierząt lub ludzi.

Do odławiania zwierząt bezdomnych w granicach administracyjnych miasta Przemyśla uprawnione jest pogotowie interwencyjne Straży Miejskiej w Przemyślu. Odławianie ma charakter stały. Zwierzęta do wyłapaniu zostaną umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, zlokalizowanego pod adresem Orzechowce 3, 37-712 Orzechowce.

Mieszkańcy mogą zgłaszać konieczność interwencji dotyczących bezdomnych zwierząt z terenu naszego miasta do Straży Miejskiej - numer telefonu 986.

Schronisko poszukuje właścicieli dla pozostających pod jego opieką psów, kotów i sporadycznie innych zwierząt. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, a także regularnie prowadzi nabór do wolontariatu oraz realizuje akcje informacyjno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży.


Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

Opublikował(a): Katarzyna Jach Data publikacji: 11-08-2016 13:14 Modyfikował(a): Katarzyna Jach Data modyfikacji: 27-04-2022 09:26

Na skróty