9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wykaz przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe

Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe

Jeśli nie podpisaliście jeszcze Państwo umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) - możecie to zrobić z przedsiębiorcami podanymi w wykazie. Wszyscy oni posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

DOCXEwid_zezw-wywoz-sciekow-01-12-2020r.docx (28,48KB)

 

Uwaga !

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu prowadzi ewidencję istniejących na terenie miasta Przemyśla zbiorników bezodpływowych oraz ilości zakupionej wody i odebranych nieczystości płynnych na posesji. Prowadzi również ewidencję umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, podpisanych przez właścicieli nieruchomości.

 

Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 11-08-2016 10:38
Modyfikował: Katarzyna Jach | Data modyfikacji: 11-12-2020 10:26